Shamankvinnans väg

En 2-årig utbildning för kvinnor

BLOCK 1 – Medicinhjulet och Shamankvinnan

BLOCK 2 – Vildkvinnan och Gudinnans kvinnokraft

Har du en djup längtan efter att vilja väcka ditt uråldriga minne till liv som kvinna? Kvinnan i dig som längtar efter att spränga alla gränser, som vill leva livet fullt ut för att skapa och leva i full tillit. En utbildning där vi sammanflätar den sydamerikanska och den nordiska shamanismen.

Denna utbildning vänder sig till Dig kvinna som vill gå i lära och följa Inca’s visdomsläror från Amazonas djungel genom medicinhjulets 4 riktningar– syd, väst, norr och öst. Vill ta klivet in i urmodern till din vildkvinna, låta din röst få höras och lyssnas till genom att lära dig Seidra och låta den gudomliga kvinnokraften få lysa i dig.

Mesan som du bygger från delkurs 1 med alla medicinstenar, blir ditt personliga altare och din livskarta i livet. Du introduceras grundligt i hur du använder din Mesa som ett syfte till Ayni och som skapar balans i din vardag. Avancerade shamanska tekniker lärs ut i varje delkurs.

behandlingstekniker

Genom varje kurs i utbildningen sker ceremonier för kvinnans läkning och visioner. Vi väcker och flätar in den inre Gudinnan för att väcka kvinnokraften från start för att senare i utbildningen övergå till att lägga störst fokus på den feminina kraften med de uråldriga seidr-kvinnorna och vildkvinnan som börjat att ropa och vill leva livet fullt ut. Möta sin inre kraft för frihet.

AYNI är ett ord som återkommer under din utbildning och som har stor betydelse. Genom Inca-traditionen blir du vägledd att ta dem olika stegen i personlig och spirituell utveckling. Medicinhjulet bygger på gamla kunskaper och ceremonier som bevarats av ursprungsbefolkningen Laikorna. En shamankvinna reser mellan alla världarna av energi och materia och ser alltid till att vara i rätt relation för att skapa helande till sig själv, till andra & till Pachamama, vår Moder Jord.

Block 1

Kurs 1, SYD – Helarens väg, din personliga transformationsresa som tar dig till västs riktning

I den första delkursen gör du din egen personliga resa för att transformera och skala av dig de gamla historierna du bär på. Du kommer i kontakt med din feminina och gudomliga kvinnokraft. Du följer vägen djupt ner i den feminina kraften där möjligheten finns för att stärka ditt inre som skapar förändring med stor integritet och med djupa kunskaper.

 • Medicinen från arketypen Ormen börjar att hela ditt förflutna
 • Introduktion i att öppna ett heligt rum, ett Sacred Space
 • Transformation från det förflutna, gamla mönster och historier
 • Du börjar att bygga din Mesa med dina medicinstenar, ditt altare av healing
 • Ditt personliga kraftdjur, kontakt och hämtning
 • Du introduceras i ceremonier och ritualer
 • Eldceremonier blir en del av din vardag
 • Påbörjar grunderna i visdomsläror och shamanska tekniker
 • Läran om morgonritual för att få balans och att stå i din kraft som kvinna
 • 7 st Shamanska initieringar som hjälper dig i ditt helande till dig själv och som sätter dig i relation till shaman-kvinnans 7 st kraftdjur.
Kurs 2, VÄST – Regnbågskvinnans väg, din karmiska resa för att ta dig vidare mot norr.

Att följa regnbågskvinnans väg är att förstå smärtsamma erfarenheter och hur det kan leda till stor andlig utveckling. Hon besitter en djup insikt om universums lagar och har en ständigt närvarande kontakt med sitt Högre Jag. Hon vet syftet med jordelivet och vad som väntas därefter och har nyckeln till mänsklighetens överlevnad. Din personliga resa fortsätter med att hela de karmiska banden som binder oss med våra förfäder, historier som vi bär på från tidigare liv lösgörs under denna kurs.

 • Integrerar medicinen från arketypen Jaguaren
 • Vi arbetar och läker våra skuggsidor
 • Läran om polariteter
 • Läran om själsförlust och läkning
 • Resor till den undre världen med Soul Retrievel för att ”hela” och hämta själsdelar
 • Förfäders-ceremonier och altare
 • Regressioner
 • Mesans roll i arbeten med skuggsidor
 • Shamansk initiering till att följa jordväktarna, Pampa Mesayoks linje
Kurs 3, NORR – Själsresan, din väg bortom illusionens värld som sedan tar dig till riktning öst

Från din personliga resa från syd och väst går du nu in i energiform. Här väcker du din kvinnliga tillit och vet att allt håller, du sätter din vision i sikte. Här blir Shamankvinnans väg djupare där vi kliver in i de heliga cirklarna och du börjar se igenom illusionen bakom egots makter. Här gör du dina val utan rädsla, du vet att allt bär för dig. Du rör dig bortom illusionens materiella värld. Din kvinnliga intuition väcker din själs språk, du lyssnar på din resa och var den bär dig.

 • Integrerar medicinen från arketypen Kolibrin
 • Resor till de undre och övre världarna
 • Läran om stillhet i kaos
 • Processer genom mystik på energiplan
 • Praktiserar osynlighet och att vara transparent
 • Resor till dina kosmiska föräldrar
 • Tidslinjer och ödeskontrakt
 • Leva i tidlöshet och att gå utanför tiden
 • Du skapar din nya livskarta och sätter den i rörelse
 • Spåra framtid, vad är din Destiny
 • Shamansk initiering till att följa bergens väktare, Alto mesayoks linje
  Kurs 4, ÖST – De visas väg, din resa till visionären och siaren

  De visas väg tar dig bortom allt som är. Höjer ditt medvetande till en kosmisk form och visar dig vägen till ett upplyst hjärta för att öppna upp visionen om ett heligt liv. Arketyperna för Öst är Örnen o Kondoren som visar oss att allt är möjligt, du skapar det du själv väljer. Vi lär oss om att trancendera och att gå bortom den fysiska döden. Här blir du en full mesabärare med alla dina 13 stenar.

  • Avancerade tekniker inom Inca-traditionen och med din mesa
  • Läran om en shaman-kvinnans beskydd
  • Att organisera och skapa ordning i universum med principerna
  • Resor till de övre världarna och Pachakuti
  • Universella och kosmiska arbeten
  • Att manifestera dina drömmar
  • Shamansk initiering till att följa stjärnornas väktare, Kurak Akullak linje

  Block 2

  Kurs 5, Seidrkvinnan och Gudinnan – vägen till din feminina urkraft

  Här övergår vi till att lägga störst fokus på den feminina kraften med de uråldriga seidr-kvinnorna och din inre Gudinnas kvinnokraft. Med all kunskap och integrering från medicinhjulets anrika läror fortsätter din resa med den nordiska shamanismens lära och Seidr-kunskapen som tar dig till den djupa kvinnliga feminina urkraften tillsammans med Pachamama. Du följer vägen som går djupare ner in i den feminina kraften där vi skapar förändring med större integritet. Vi bygger vår Seidr Stav från den nordiska shamanismen, som lär oss om Pachamamas inre och som visar oss livets dans. Du lär dig att seidra likt de uråldriga völvorna. Att integrera medicinhjulets kunskaper och att hämta tillbaka den kvinnliga urkraften stärker din väg som shamankvinna.

  • Vargen och flocken
  • Trummans roll
  • Sandpainting
  • Kraft och andesånger
  • Kraftpåse
  • Utesittningar, att Seidra
  • Trumdans
  • Kanaliserade meditationer
  • Den shamanska initieringen Mosak som tar dig in i den nya tiden.
  Kurs 6, – Vildkvinnans väg – ditt uråldriga minne väcks till liv igen

  Vildkvinnan inom oss börjar nu ropa inom oss. Oavsett hudfärg så förstår hon intuitivt orden vild och kvinna. Här väcks ett uråldrigt minne till liv. Minnet av den vilda kvinnan som har fått vanskötsel och begravd under hård disciplinering, och med tiden blivit mer och mer obegriplig. Vi har kanske glömt hennes namn, vi svarar kanske inte när hon ropar våra namn, men inom oss, i märg och ben, känner vi hennes längtan och vi vet att hon tillhör oss och vi henne. Med vildkvinnan och den 13 riten, The Womb, Livmodersriten,sker läkning och healing från alla såren från alla linjers kvinnor. Riten som är hämtad från Amazonas djungelkvinnor och som alla kvinnor väntat på i alla tider. Tillsammans med våra stjärnsystrar hämtar vi hem ursprunget av dig själv. Du lär dig att göra eldceremonier utomhus som är ett fantastiskt verktyg för förändring & transformation. Vi bygger upp energier från naturkrafterna enligt inca-traditionen och som ger dig möjligheten att åter få minnas hur vi har suttit vid heliga eldar sedan urminnes tider.

  • Våra heliga stjärnsystrar
  • Systerskap
  • Kvinnans örter
  • Vår inre vildkvinna
  • Trumdans
  • Kanaliserade meditationer
  • The Womb, Livmodersriten från djungelkvinnorna i Amazonas
  • Den högsta shamanska initieringen Tatianchis som kopplar dig med Pachakuti Inca och den 5:e nivån.

  Vi avslutar vår medicin-cirkel med en återknytningsdag.
  5 timmar tillsammans över zoom som återkopplar all kunskap du lärt dig!

   

  Vill du gå vidare med en påbyggnads-utbildning och är kvinnan som vill arbeta med Shamansk energimedicin för att hjälpa andra till ett friskare liv. Då finns Medicinhjulets behandlingstekniker  som en fortsättning.
  Läs mer här!

  De fyra riktningarna

  I tusentals år har hemliga sällskap av medicinmän och medicinkvinnor bevarat och hemlighållit sin visdomslära och fungerat som naturens beskyddare. I Anderna och Amazonas i Peru kallas dessa jordbeskyddare för laikor. Laika-indianerna är ursprunget av Qero-folket och som idag lever högt uppe i Andernas snöklädda berg. 1950 vandrade Qeros shamaner ner för de höga bergen i Anderna till Cuscos där ett möte skulle skulle. När traktens indianer såg deras ponchos förstod dem att det är shamanska präster i hög rang som kallas Paqos och som betyder medicinman, helare eller präst. Dem trodde att dem hade försvunnit efter erövringen från conquistadorerna för ca 500 år sedan.
  Jordbeskyddarna lär oss hela skapelsen, allt är ljus och vibrationer och av deras visdom lär vi oss att vi kan skriva om berättelsen om våra liv för att göra det som shamanen kallar “att drömma fram världen”. Laika-indianerna visste om förmågan att manifestera sina drömmar och som blir oerhört kraftfullt med deras olika tekniker. Genom deras vackra tradition lär Du dig att se världen med andra ögon och du gör din personliga resa där du helar ditt förflutna genom visdom och healing så att du kan skapa ditt framtida liv.

  Ett medicinhjul innehåller 4 st utbildningar, där varje del innehåller en av de 4 riktningarna. Syd, Väst, Norr & Öst. Genom dessa riktningar helar och transformerar du dig själv. Väver en ny väv av och om dig själv till den väv du föddes med. En resa i dig själv där du lär dig olika processer som helar din historia och här tar du del av en livskunskap via Inca traditionen. Den bygger på ceremonier, visdomsläror och initieringar. Du bygger din egen Mesa, som är ditt altare av medicin-stenar, ditt ”Medicinknyte”.

  AYNI, Genom Inca-traditionen blir du vägledd att ta dem olika stegen i personlig och spirituell utveckling. Medicinhjulet bygger på gamla kunskaper och ceremonier som bevarats av ursprungsbefolkningen. En shaman reser mellan alla världarna av energi och materia och ser alltid till att vara i rätt relation för att skapa helande till sig själv, till andra & till Pachamama, vår Moder Jord.

  Syd

  I den första delkursen syd gör du din egen personliga resa för att transformera och skala av dig de gamla historierna du bär på. Här börjar din resa med ett helande genom arketypen Ormen och dess medicin. Vi ömsar skinn likt henne Själv, vi transformerar det förflutnas gamla mönster och historier vi bär på. Du börjar bygga din Shaman Mesa, ditt altare av medicin-stenar. Här får du 4 st shaman-initieringar från Inka traditionen som öppnar ditt helande till dig själv och sätter dig i relation till shamanens olika arketyper. Vi följer Ormen och lär oss att vandra i skönhetens tecken. 

  Väst

  I denna kursdel börjar du att följa tidigare mesabärares Pampa mesayoks linje. Din resa fortsätter med att hela de karmiska banden som binder oss med våra förfäder, historier som vi bär på från tidigare liv, lösgör vi under denna kurs. Arketypen Jaguaren är medicinen som vi möter och integrerar. Likt henne bygger vi broar mellan de världar som håller liv och död. Vi tittar på våra skuggsidor och läker det som hindrar oss till att leva fullt ut.

  Norr

  I denna kursdel börjar du att följa tidigare mesabärares Alta mesayoks linje. Nu har vi tagit oss igenom de tyngre energierna som omedvetet hållit oss tillbaka och rör oss mot Arketypen Kolibrin som flyger obehindrat, har tillit till att allt håller. Här blir Shamanens väg djupare för dig där vi kliver in i dem heliga cirklarna och du börjar se igenom illusionen bakom egots makter. Här gör du dina val utan rädsla, du vet att allt bär dig.

  Öst

  I denna kursdel börjar du att följa tidigare mesabärares Kurak Akullak linje.Denna riktning tar oss bortom allt som är. Höjer vårat medvetande till en kosmisk form. Arketyperna för Öst är Örnen o Kondoren som visar oss att allt är möjligt, du skapar det du själv väljer. Vi lär oss om att trancendera och att gå bortom den fysiska döden.

  4-6 månader krävs mellan kurserna för en integrering av initieringar och själslig närvaro, förståelse och kärlek ska kunna infinna sig.

  Utbildningens upplägg

  Utbildningen är upplagd på 7 tillfällen med hela 20 dagars utbildning på plats, plus 5 timmar som ett avslut i en livegrupp-träff över zoom.

  4 tillfällen a’ 4 dagar, 16 dagar, Medicinhjulet-shamankvinnans väg

  2 tillfällen à 2 dagar, 4 dagar, Vildkvinnan och Gudinnans kvinnokraft

  5 timmar med återknytning över zoom som ett avslut.

  Plats för utbildningen
  De första 4 tillfällen
  hålls på kurscenter Annias Ask Falkenberg.
  De 2 sista tillfällen i Ullared strax utanför Falkenberg.

  Påbyggnadsutbildning

  Datum för kurs med start  2024
  Block 1:
  Kurs 1: 10–13 oktober 2024. Kurs 2: 6–9 mars 2025
  Kurs 3: 4–7 september 2025. Kurs 4: 12–15 februari 2026

  Block 2:
  Kurs 5: 2–3 maj 2026 fullmånefasen. Kurs 6: 15–16 augusti 2026 växande nymåne

  Online träff: 22 november 2026.
  Gruppen återkopplas över zoom för att knyta samman all kunskap.

  Tider block 1: Torsdag 14–18. Fredag-söndag: 9.00 – ca 16.30
  Tider block 2: 9.00 – ca 16.30 Zoom: kl 13.00-kl 18.00

  För att hålla högsta kvalitet på utbildningen och för att varje deltagare ska känna sig trygg och få utrymme med att få utvecklas i sin egen takt så har vi valt att hålla ett lågt deltagarantal om högst 8 personer.
  Med färre antal deltagare ser vi ett mervärde för dig!

  Innan du anmäler dig till utbildningen behöver du boka ett gratis ”Är du redo”-samtal. Då vet du om det är rätt väg för dig!
  Din ansökan och din investering:

  Du ansöker din plats genom ett gratis –”är du redo samtal”- där du har möjlighet att ställa ev. frågor och Annia vägleder Dig i ditt beslut om denna utbildning är rätt för dig just nu.

  Din investering: 39 800 kr.

  Anmälningsavgift 3 750 kr betalas vid din anmälan. Vi har en förmånlig betalningsplan som diskuteras vid din ansökan.

  Du förbinder dig till hel utbildning.

  Ingår i utbildningen utöver dina 7 st kurstillfällen:
  • Mapp med printat material, block och penna för dina anteckningar
  • Allt material till ceremonier och ritualer ingår
  • Mentorsamtal och coaching i alla cirklar under alla kurstillfällen
  • Medlemskap i sluten FB grupp under utbildning
  • Du får individuell coaching om din fortsatta väg

  Du får även ett Kick-off paket som innehåller allt du behöver under hela din utbildning.
  Ett värde på 1 600 kr.

  Efter avslutad utbildning får du medlemskap i Medicinhjulets stora FB grupp inom Annias Ask med fortsatt support, diskussioner och samtal med andra deltagare och fortlöpande information.

  Om Annia

  Annia har undervisat och väckt kvinnors urkraft i heliga cirklar sen slutet av 90 talet med fokus på att hitta urkraften hos Gudinnan genom kvinnokrafts-kurser för enbart kvinnor. Annia har sin lära sedan många år tillbaka från Alberto Villoldos, både grund och de avancerade utbildningarna, The Four Winds. Hon har även varit i Peru där hon har fått sina initieringar direkt från ursprunget på plats hos Don Francesco och Dona Maria.

  Obs! Vi vill lägga vikt på att du blir inte en Shaman för att gå en 2-årig utbildning. Att bli och att vara en Shaman krävs att ha gått i lära i många fler år, lever i samklang med naturens lagar och lever utan rädsla och gör inga avtryck efter sig, en Shaman lever utan identitet. Du är en Shaman när annan Shaman antyder det!