Medicinhjulets behandlingstekniker

Medicinhjulets behandlingstekniker innehåller grund- och avancerade tekniker som behövs för att kunna utföra en shamansk energimedicinsk behandling.

När du har gjort din resa genom medicinhjulets utbildning kan du gå vidare med att hjälpa andra med behandlingar genom shamansk healing. Du lär dig de anrika metoderna från Inca-traditionens Anderna och Amazonas för ett läkande genom alla generationer och för att läka andra.
Utbildningen är upplagd på 1 1/2 år där vi återigen går igenom de 4 riktningarna vid 4 st tillfällen under 4 dagar, för att fördjupa tidigare lära och bygga vidare med läran om de gamla metoderna som helar och läker hela människan. De gamla shamanerna från den Andinska traditionen i Peru började inte bara att upptäcka hur man ska läka kroppen och undvika sjukdom, de började även att studera och upptäcka hur man ska läka döden. Varje klass bygger successivt vidare på Incas shamanska helande processers lära. Det ingår träningar och övningar i alla kursdelar så att du med säkerhet kan arbeta med att hjälpa andra människor. Ditt förhållningssätt i en behandling med samtal är en viktig lära genom alla delkurser, som också de byggs på varandra för att din behandling ska bli professionell.

Kursdel 1
Illumination. Denna healingprocess lär dig att radera gamla, tunga mönster som vi bär på i vårt ljusenergifält. Du lär dig att radera och omstrukturera från det förflutna och den befriar oss från gamla smärtsamma historier. När allt är raderat blir vi inte längre informerade av sår från vårt förflutna. Du lär dig att väva en ny väv för andra med en ny livskarta.

Kursdel 2
Extraction. (ta ut energi från ljusenergikroppen). Denna form är en starkare metod och kan behövas när inte illuminationsprocessen fungerar fullt ut. När energin är för tung (kristalliserande energi) fastnar den i ljuskroppsenergin och kan orsaka fysiska åkommor. Entiteter, flytande känslomässiga skuggor kan röra sig som parasiter i ljusenergikroppen och i Centrala nervsystemet som då kan orsaka depression, missbruk eller liknande.

Kursdel 3
Soul Retrieval. Förlora en själsbit händer när fysiska eller emotionella trauman sker, det blir en obalans där vi förlorar en del av oss själva och vi kan känna oss tomma och vårt syfte försvinner. Enligt Alberto Villoldo motsvarar en session med soul retrieval många års terapiarbeten. Glädje, inspiration och frid upplevs omedelbart efter en session. Du lär dig att arbeta i den undre världen för att allt ska återställas till jämn och fin balans hos personen.

Kursdel 4
Förnyelse av livet och döden. För en shaman är målet att dö medvetet. Att låta något få dö i sin egen process med visdom och kunskap är en shamans stora resa. Denna klass hjälper dig att hålla livet och döden inom dig och andra. Processer med guidning genom de stora dödsriterna som avslut för en människas liv där en medveten död sker. Du lär dig kraftfulla verktyg, att låta det gamla dö som till exempel avslutade relationer, byte av yrke och projekt. Sen genom ceremoni få födas om och om igen i det här livet, men även det som kommer efter.

Praktisk information

Medicinhjulets behandlingstekniker genomförs fysiskt på plats vid varje tillfälle.

Pågående utbildning med start 2022:
Kurs 1: 23-26 November 2022
Kurs 2: 19-22 April 2023
Kurs 3: 13-16 September 2023
Kurs 4: 31 februari – 3 mars 2024

Utbildningsstart 2023:
Kurs 1: 
18-21 oktober 2023
Kurs 2: 
22-25 februari 2024. OBS! Torsdag-söndag
Kurs 3:
18-21 september 2024
Kurs 4: 
19-22 februari 2025

Varje delkurs börjar onsdag till lördag.
Första dagen i varje delkurs startar vi kl 14-18.
Torsdag- lördag: 9.00 – ca 16.30

Finns 2 platser kvar med start 2023!

Din investering: 31 000 kr
Du betalar först en anmälningsavgift 3 750 kr. Vi har en förmånlig betalningsplan som diskuteras vid din ansökan. Din anmälan är bindande till hel utbildning.

Innan din bokning är fullständig krävs ett samtal.
Vi erbjuder ett kostnadsfritt 20 minuters “är du redo”-samtal.
Boka ditt samtal här nedan!

Plats: Torggatan 2, Falkenberg
Boende: Bra boende och restauranger finns nära vår kurslokal.

 

Förkunskaper
Du ska ha fullgjort kursdel 3 som mesabärare, vilket innebär att du har genomfört Medicinhjulets arketyp Kolibrin innan denna start.

För att du ska få ut det bästa av utbildningen tar vi som mest in 6-8 st deltagare. Detta ger dig som deltagare ett mervärde på din utbildning hos oss.

Innan du anmäler dig till utbildningen behöver du boka ett ”Är du redo”-samtal, som är kostnadsfritt.