ASK påbyggnad

Påbyggnadsutbildningen är en professionell fortsatt utbildning inom ASK-ens koncept och innehåller 5 st delkurser och pågår under ca 1 år:

Nytt! Nu ingår Special-utbildningen, Eliminering av gifter och toxiner i påbyggnadsutbildningen!

ONLINE
Kurs 1:
Trumhealing del 1
Kurs 2: Avancerad Trumhealing del 2
Kurs 3: Färghealing
Kurs 4: 3-stegs behandlingsmetoden
Kurs 5: Eliminering av gifter och toxiner, NY KURSDEL!

Specialkursen, Eliminiering av gifter och toxiner är en helt ny kursdel med tillgång till en särskilt potent utrensning och eliminering av sådant som belastar kroppen. Denna behandlingsteknik är efterfrågad från klienter.

Förkunskaper till Påbyggnadsutbildningen:
Du ska ha fullgjort ASK Yrkesutbildning via kurscenter ANNIAS ASK. Du har företag och din titel är ®ASK Behandlingsterapeut.

Påbyggnadsutbildningens delkurser
Start 2024 online

Kurs 1

ASK Trumhealing del 1

Du använder Dig av shaman/medicintrummans kraft. Är en mycket andligt utvecklande kurs på andlig nivå där du kommer att höjas i din energikropp på ett unikt sätt för att kunna arbeta med dessa mästarfolk. Du arbetar genom en ny källa och genom de uppstigna naturfolken MAYA, HOPI och INKA.

Innehåll:

 • Läran om trummans syfte och roll genom Inca-källan
 • Naturfolkens filosofi och arbetssätt.
 • Kraftdjurs-hämtning.
 • Arbete genom Moder Jords energier
 • Arbetande djur, ditt arbetsverktyg under din behandling.
 • Själshämtning.
 • Andetrådar.
 • Distansarbete.
Kurs 2

Avancerad Trumhealing del 2

Här får du nycklarna till De dödas Rike, Andens Kraft och Kondoren.
Denna kurs är en fördjupning från trumhealingens kursdel 1. Arbeten sker genom Plejaderna och Inca-källan.

Innehåll:

 • Din nyckel till De dödas rike.
 • Själshämtning via Plejaderna
 • Att “stiga upp” i dimension
 • Utomjordisk energi genom Kondoren
 • Överföring och att ”hämta hem Andens kraft”
 • Läran om arbeten med kondoren och Perus bergskedja i Anderna.
Kurs 3

Färghealing

I denna kurs arbetar du via färger och med energier via Egyptens uppstigningscentra.

 • Läran om färger och koders överföring
 • Orion-meditationer hålls i denna kurs
 • Arbeten via färger från Egyptisk uppstigningsenergi
 • Fördjupning med cellminnen, mikroceller och DNA.
Kurs 4

3-stegs-behandling

I denna kurs lär du dig att behandla dina klienter i en serie av behandlingar som väcker din klients medvetenhet. Öppnar upp din klients intuitiva förmåga och stärker den inre kraften mycket tydligare. Klients hjärt-chakra öppnas successivt upp på ett mycket harmoniskt sätt och hjälper till att utvecklas mot ett högre medvetande som i sin tur medför en andlig utveckling.
Kroppsligt & själsligt löses blockeringar upp för att vara i harmoni. Efter dessa behandlingar kan det bli lättare för din klient att vara i sin inre sanning och i den fysiska kroppen. Urkraften väcks. Behandlingarna görs i 3 olika steg och vid 3 olika tillfällen.

Innehåll:

 • Öppning av ljusenergifält med djupare lära om initieringar.
 • Omkodning och koder till DNA & celler
 • Chakrarening på ny nivå
 • Länkningar till ursprungs-stjärnan och begynnelsen.
 • Uppgraderingar i energifälten för att stå i sin sanning.
 • Kontakt med själsgrupper
 • Om-kodningar och koder till DNA & celler till den man är ämnad att vara
 • Kontakt med tvillingsjäl och sanningen inombords
Kurs 5
Kurs 5, Specialutbildning
Eliminering av gifter och toxiner

En helt ny utbildning med tillgång till en särskilt potent utrensning och eliminering av sådant som belastar kroppen. Denna behandlingsteknik är efterfrågad från klienter.

Våren 2022 blev en ny kraftfull teknik inom ASK-en tillgänglig som specialisering för ®ASK behandlingsterapeuter.

Genom att ta del av denna kurs och initiering får klienterna som kommer på en ASK-behandling, när det behövs, tillgång till en särskilt potent utrensning och eliminering av sådant som belastar kroppen.

I de tider vi upplever just nu är behovet särskilt stort att vi rensar ut tungmetaller och andra gifter som vi får i oss från luft, mat, vatten, läkemedel, produkter, strålning mm.

När en klient ber om att få hjälp med detta eller vi sitter i behandling och denna process startar så inleds en process på minst 3 behandlingar.

Eftersom behovet är så stort är denna specialisering en oerhört värdefull resurs att tillgå som ASK behandlingsterapeut.

Denna teknik är efterfrågad hos våra klienter. Du får även initiering i ”The Blue Energy” som hjälper din klient att komma tillbaka till sitt inre, vilket ofta är avstängt efter det som hänt med de omdiskuterade sista årens händelser.

Praktisk information inför start 2024

Ingår i påbyggnadsutbildningen, online:

 • 5 st kurstillfällen med ca 2-3 månaders tidsintervall. Varje delkurs är 2 dagar
 • 10 hela kursdagar under ca 1 års tid. 
 • 1 heldag på plats med träning och certifikat
 • Mentorsupport mellan varje kursdel via zoom
 • 1 halvdag med ceremoni och ett prov för ditt certifikat
 • 60 min enskilt mentor-samtal under utbildningen, mer tid debiteras mot betalning.
 • Kompendium med studiematerial inför varje kursdel
 • Du redovisar dina träningsklienter och får feedback via oss
 • Du har fortfarande ett reducerat pris på alla ®Rise Up Meditationer som finns i företagets kalender. Gäller även efter slutförd utbildning.
 • Sluten fb-grupp för support under hela utbildningstiden. Sedan fortsatt slutna grupper inom ASK:en.

Kursdatum för påbyggnadsutbildning, 5 delkurser med start 2024 online:
Kursdel 1: 17- 18 oktober
Kursdel 2: 16-17 januari 2025
Kursdel 3: 3 -4 april
Kursdel 4: 13-14 juni
Kursdel 5: 11 – 12 september
Certifikatsdag: 26 oktober, på plats i Falkenberg

Tid för kursdagar:
9.00 – ca 16.00

Tid för certifikat:
9.00 – 16.00

Plats: Online i realtid, certifikatsdag med övningarpå plats i Falkenberg

Utbildningen utföres 1 gång vartannat år. Nästa utbildningsstart 2026!

Du betalar först en anmälningsavgift 3 750 kr. Vi har en förmånlig betalningsplan som diskuteras vid din ansökan.

Pris: 28 000 kr
Plats
: Online i realtid

Din anmälan är bindande till hel utbildning. Kontakta Annia om du vill slutföra resterande kursdelar från det tidigare konceptet.

Special-utbildning. Eliminering av gifter och toxiner

OBS! Sista chansen att studera denna utbildning på plats. Nästa tillfälle ingår i påbyggnadsutbildningen!

För mer information ang kursen, boka ett samtal med Annia. 
Kursdatum 2023, (sista kursdatum på plats)

12-13 oktober
Tid: 9-16
Pris: 3 800 kr, (fortfarande ett introduktionspris)

Ansökan till påbyggnadsutbildningen
Vill du veta om du är redo?
Vi erbjuder ett kostnadsfritt 20 minuters “är du redo”-samtal.

Deltagarantal
För att du ska få ut det bästa av utbildningen tar vi som mest in 8 st deltagare. Detta leder oss tillsammans till ett ännu större fokus på dina möjligheter till att arbeta som professionell terapeutisk ®ASK Behandlingsterapeut.

Innan du anmäler dig till utbildningarna behöver du boka ett ”Är du redo”-samtal, som är kostnadsfritt.