Shamansk energimedicin

Shamansk energimedicin

INKA ENERGIMEDICIN som är Shamansk Energimedicin och som även kallas Shamansk Healing, hjälper dig till en personlig och helande transformation. Inka Energimedicin har sitt ursprung från Inka-indianerna i Anderna och Amazonas.  Q’ero-stammen lever fortfarande kvar som ättlingar i de höga bergen i Peru.

Ljusenergifält
Vi har alla ljusenergifält runt omkring oss som omger vår fysiska kropp och som är den fysiska kroppens blueprint (kroppens karta). Ljusenergifältet är ett informationsfält där vi samlar mängder av information från vår uppväxt och tidigare liv. Om vi uppgraderar kvaliteten på informationen behöver vi inte fortsätta att köra samma standardprogram, alla program med sjukdomar som vi har genetiskt ärvt. Dessa avtryck kan vi rensa bort från vår blueprint så vi inte behöver manifestera sjukdomen.
Detta är grunden för energimedicin där vi ger frön till en ny energikropp som åldras, läker och dör annorlunda.

Shamansk Energimedicin arbetar på alla fyra nivåer; kroppen, sinnet, själen och anden, vilket gör att det löser upp gamla tankemönster, beteende, tidigare liv och liknande sAnnia verktygom inte gynnar oss längre. Shamanen har funnits i alla ursprungsbefolkningar, och är den äldsta healern, terapeuten, psykologen och doktorn genom tiderna. Det sägs att shamanen har funnits lika länge som människan. En shaman är den som man vände sig till för att få vägledning, coching, personlig o andlig transformation, men även vid sjukdomar.

Olika ursprungsbefolkningars filosofi, sättet att leva med och i naturen och att använda dessa läkande krafter, berör mig själv väldigt djupt med deras visdom, respekt och vördnad för allt runt omkring oss . Det känns för mig som en stor tacksamhet att få ta del av och att få vara en del av allt detta som Moder Natur visar för oss. Det har lett mig till att gå i lära via Alberto Villoldo som är en stor lärare över hela världen.

Det finns olika typer av shamansk energimedicin. Du kan läsa mer om varje genom att klicka dig vidare på länkarna nedan.

Shamansk energimedicin  Alberto Villoldo

Shamansk energimedicin  Q’ero/Inka

Shamansk energimedicin  Nordisk Shamanism – SEIDR

 “When you find the golden feather
you never lose the way home”

Kommentarer inaktiverade.