Heldagsmeditationer

Heldagsmeditationer

Nu finns uppstigningsmeditationer under en heldag, där du kan få möjligheten att uppdatera dig med mitt nya koncept under en dag med 3-4 meditationer. Dessa meditationer har en röd tråd under hela dagen. Du kan ges möjligheten att installera din mästarsjäl genom dessa heldagar som just nu är genom 5:e dimensionen och vidare upp till 98:e dimensionen. Varje heldag kommer att spegla det just du som deltagare har i din mästarsjäl. Heldagskonceptet finns med ca 3 månaders mellanrum. När kursen är färdig mediterar du hemma med dessa energier tills du känner dig redo för nästa kurs.

®Rise Up Uppstignings-meditationer finns även under en heldag där vi arbetar systematiskt vidare där du är just nu i din utveckling för att förhöja din själsvibration. Här får du hjälp med att lyftas in i de olika dimensionerna 5, 8, 18, 24 och 52. Från 52:e dimensionen går dimensionerna ihop och du länkas vidare.

Avkodningar av gamla register. Arbeten med kristallina trådar och även med de diamantsträngar som just nu är viktiga för fortsatt utveckling. Arbeten med aktiveringar av DNA stjärnor och DNA spiraler i dimensionen av det totala ljuset för fred och där inga register finns. Öppningar och aktiveringar av nya chakran ovanför 9 chakrat och från den 5:e dimensionen påbörjas arbetet när vi startar.

Är inte dessa installerade får du hjälpen att installera de 13 st DNA strängar och resan görs genom de 3 st stora galaktiska portarna för att få den 13:de strålen och fler. Är du redo kan just nu installeras 48 DNA strängar för mänskligheten.

Vi erbjuder meditationer i grupp, både online i realtid och på plats.

Dessa meditationer är oftast ca 2 timmar men finns även som heldagsmeditationer.

Varje meditation trancekanaliseras genom Annia, detta sker för hela gruppen men framförallt för att varje deltagare skall få precis de nycklar som dess själ längtar efter och behöver för att kunna öppna upp för högre ljusportaler. Du blir under meditationen tilldelad energier för framtiden som gynnar din andliga och personliga utveckling. Vid vissa tillfällen av uppstigningsmeditationerna så använder Annia även sin trumma.

Dessa uppstignings-meditationer är även den röda tråden vår ask-utbildning för att du ska kunna förhöja din frekvens, hitta din sanning och ditt livs syfte.