Heldagsmeditationer

Heldagsmeditationer

Trance-kanaliserade  ®Rise up Uppstigningsmeditationer
®
Rise Up Uppstigningsmeditationer finns även under en heldag, där du kan få möjligheten att uppdatera dig med allt det senaste inom alla energiförhöjningar som sker över vår jord just nu. Det sker under en dag med 3-4 meditationer och som alltid har en röd tråd genom hela dagen. Du kan ges möjligheten att installera din mästarsjäl genom dessa heldagar som just nu är genom 5:e dimensionen och vidare upp till 150 olika dimensioner. Varje heldag kommer att spegla det just du som deltagare har i din mästarsjäl. När kursen är färdig mediterar du hemma med dessa energier tills du känner dig redo för nästa kurs.

Genom ®Rise Up Uppstigningsmeditationer arbetar vi systematiskt vidare där du är just nu i din utveckling för att förhöja din själsvibration. Här får du hjälp med att lyftas in i de olika dimensionerna, som alltid startar från 5:e dimensionen. Från 52:e dimensionen går dimensionerna ihop och du länkas vidare till över 150 dimensionernas sfärer.

Avkodningar av gamla register. Arbeten med kristallina trådar och även med de diamantsträngar som just nu är viktiga för fortsatt utveckling. Arbeten med aktiveringar av DNA stjärnor och DNA spiraler i dimensionen av det totala ljuset för fred och där inga register finns. Öppningar och aktiveringar av nya chakran ovanför 9 chakrat och från den 5:e dimensionen påbörjar arbetet redan vid start med den första meditationen.

Är inte DNA strängarna installerade får du hjälpen att installera de 13 st DNA strängar och resan görs genom de 3 st stora galaktiska portarna för att få den 13:de strålen och eventuellt fler. Är du redo kan just nu installeras 52 DNA strängar för mänskligheten.
Detta är grunderna under en heldag som du blir tilldelad!

®Rise Up heldagsmeditationer i grupp 

Dessa ®Rise Up meditationer är för dig som vill uppdatera din fysiska kropp samt din energikroppp till de nya energier som råder just nu över vår planet.

Dessa specifika ®Rise Up meditationer finns endast på plats och är alltid skräddarsydda för varje deltagare, därför aldrig lika varandra. Detta gör att Du kan deltaga på alla återkommande heldagar. Vid varje tillfälle blir Du uppdaterad där du är just nu.

Varje meditation trancekanaliseras genom Annia, detta sker för hela gruppen men framförallt för att varje deltagare skall få precis de nycklar som dess själ längtar efter och behöver för att kunna öppna upp för högre ljusportaler. Du blir under meditationen tilldelad energier för framtiden som gynnar din andliga och personliga utveckling.

Boka din plats till nästa heldag!
”Återställ din DNA-kärna till det ursprungliga”
26 maj,
(Begr. antal platser)
Pris:
1600 kr Bindande anm.avg 500 kr
Tid:
10.00 – ca 17.00
Plats:
Torggatan 2, Falkenberg
För anmälan & bokning se kontaktformulet nedan!

Dessa  ®Rise Up Uppstignings-meditationer är även den röda tråden i våra ASK-utbildningar för att du ska kunna förhöja din frekvens, hitta din sanning och ditt livs syfte.