Fördjupad information
Rise Up och uppstigning

®Rise Up & uppstigning

Här kan du även läsa om uppstigningen över vår planet och vad som sker.

5th dimensionen och tecken på vad som kan ske inom dig när du får ett uppvaknande.

Förklaringen över kristallina trådar och diamantsträngar.

®Rise Up-energier består av olika tekniker som används på olika sätt beroende på vilken sammansättning av grupp som deltar. Meditationerna är mycket kraftfulla och de trance-kanaliseras genom specifika källor som Annia kanaliserar sedan år 2001.

Vi arbetar från den 5:e dimensionen genom DNA, kristallina trådar- och diamantsträngar. Rise-up meditationerna är under ständig utveckling och förhöjning av energier sker vid varje meditation och nya dimensioner nås i takt med jordens förhöjning. Vi når dimensioner av det totala ljuset för fred och där inga register finns för att uppnå total helhet, balans och harmoni.

Efter varje meditation överlämnas information och budskap till deltagarna som kan vara viktig för hela cirkeln eller för bara just dig.
Meditationerna är alltid en färskvara och är uppdaterade med de allra nyaste energierna och beroende på vad mänskligheten behöver.

Behandling genom meditationer.
Dessa unika ®Rise Up uppstignings-meditationer är så kraftfulla i sin helhet att dessa jämställs med individuella och skräddarsydda behandlingar.
Är du i behov av att transformera mycket djupa blockeringar får du hjälp med detta under ®Rise Up uppstigningsmeditationerna och som är mycket helande och kraftfulla.

Du behöver inte kunna meditera för att komma på ®Rise Up Uppstignings-meditationer.

Hur går en ®Rise-up meditation till?

Vi sitter tillsammans i en cirkel där Annia trance-kanaliserar och berättar för deltagarna vad som blir tillfört i form av olika energier på de olika resorna. Genom de olika uppstigningskällorna blir du tilldelad energier för framtiden, och källorna går ner för att hjälpa till med att plocka bort orenheter i alla våra fysiska och ofysiska kroppar och även i uppstigningskanalen.

Cirkeln blir tilldelad olika initieringar, invigningar, frekvenshöjningar och även healing på olika nivåer. Vid behov sker även bortplock av karmatrådar och blockeringar. Du kan även få tillgång till nya eteriska kroppar, beroende på hur långt du har kommit i din utveckling.

Det sker rensningar i dina chakran, även uppstigningschakran. Vid behov kommer olika ljusskepp till vår cirkel för att lämna information eller tilldela gruppen energier för uppstigning. Det är många universum utanför jorden som hjälper oss i denna process just nu.

5th Dimension och uppstigning

 Som du säkert hör från många olika håll så pratas det mycket om att vi är på väg till den 5:e dimensionen. För att få hjälpen till det så behövs även de övre och högre dimensionerna ovanför 5:e dimensionen för att vi ska kunna lyftas ur våra slöjor och med kärlek nå den 5:e dimensionen. Just nu är många kvar i 3D-dimensionen där de tunga energierna fortfarande härjar. Du ser vad som sker över vår planet just nu. Det är dem krafterna som fortfarande är dominanta, men vi har ett eget val att gå ur denna illusion, förhöja vår medvetenhet genom bland annat meditationer och som då ger oss ett högre medvetande där vi kan se allting som sker runt oss med andra ögon och utifrån det agera på ett annat sätt än tidigare.

Gör ditt val att komma med oss under våra trance-kanaliserade meditationer här i Annias Ask där vi börjar att arbeta från rening för att sedan fortsätta upp till de övre och högre dimensionerna, från 5:e dimensionen och upp igenom de 100 tals olika högre dimensionerna.

För att komma till den 5:e dimensionen behöver vi gå igenom den 4:e dimensionen där vi renas om och om igen. Renas från det gamla tankesättet och där kärlek och ljus genererar till att kunna gå vidare i sin medvetenhet. Vi kan kalla det som ett reningsfilter som vi går igenom. Det är oftast här som hjärtat börjar att öppnas upp genom att reningen sker successivt.

Detta skifte påbörjades 12-12-2012 och som är ett mycket omtalat datum och år. Det var då som det sägs att Mayakalendern slutade sin tideräkning. Vi är alltså på väg in i den Nya Tiden, där tiden även kommer att gå ihop så småningom. Vi har mycket sakta gått in i den nya tiden och det kommer att ske mycket långsamt en lång tid framöver. Som du säkert ser så håller vi människor på att redan nu gå tillsammans på olika sätt. Detta kommer att ta oss till en annan nivå av medvetande där vi arbetar tillsammans i fred och hjälper varandra i stället för att “fightas”. Detta berörs och inkluderar hela vår planet. Så det är en mycket spännande tid vi lever i. Vi kommer att leva mer i harmoni med varandra och med naturen längre fram. Därför är det också viktigt att vi lär oss av våra “äldre” hur vi kan bruka vår jord och att leva i samklang med naturen.

Det som också är mycket viktigt är att vi behöver ta hand om våra kroppar. För att nå denna 5:e dimensionen behöver vi lyssna på vad kroppen behöver ha för näring och kost. Inte alltid så lätt ibland, men en otrolig viktig komponent i hela vårt livskoncept.

För det som även är unikt i allt detta med uppstigning av vår planet är att denna gång ska även våra kroppar följa med oss. Har aldrig hänt förut, så därför är det enormt viktigt att lämna gamla recept på näring och kost som inte gynnar oss längre. Att arbeta med att förhöja vår fysiska kropp är ett arbete som vi även gör under meditationerna här i Annias Ask

Glöm inte att du valt sedan länge att få genomföra denna speciella livsresa som blir din absolut viktigaste, vackraste och underbaraste resa du gjort sedan eoner av tid. Det som är mycket viktigt är också att inte ta det så allvarligt med vår uppstigning, utan följ din intuition, var i din kropp, lyssna på din kropp och höj din medvetenhet.

Uppstigning

Vi känner alla av att det är en viktig tid just nu som vi är på väg mot här på jorden. Vi har alla med oss minnen av vem vi i sanning är och detta håller på att manifesteras på vår planet. Vi börjar vända oss inåt för att söka vår inre sanning och vi har alla valt att födas i denna spännande tid som vi har påbörjat och har framför oss.

Den nya födelsen av vår planet påverkar oss alla som gör att vi vill börja växa andligt och höja oss i vårat medvetande och följa med vår planet Moder Jord upp i nya dimensioner. Allt detta håller på att hända här och nu.

Jag ska förklara lite kort för dig om vad uppstigning betyder för oss människor och för vår planet moder jord. Med “uppstigningen” menas vår planets födelse till en ny tid. Med det så följer även att vi behöver utvecklas till att öppna mer av vår hjärtan, medkänsla och samarbete med varandra. Uppstigningen innebär frekvenshöjning, en förhöjd medvetenhet där vi alla lever i samklang med naturen, våra djur och varandra. Moder jords uppstigning har ett uråldrigt ursprung med avtal som nu är gällande för oss alla. Ingen kommer undan!

Vad kan vi göra?

Det viktigaste är att vi utvecklas andligt och hittar vår inre sanning, så att vi hittar ”hem”. Lika viktigt är att vi rensar oss genom karma och får nya eteriska kroppar som hjälper oss att stiga upp med våra kroppar. Moder jord håller på att förhöjas dagligen i sin frekvens och det är viktigt att följa med denna förändring och förhöjning.

För att stödja vår inre, andliga och personliga resa i utveckling och uppstigningsprocess är framtaget en ny-(gammal) teknik som är baserad på de nya energier vi behöver ha för att även stödja våra kroppars utveckling, ®Rise Up uppstignings-meditationer. Dessa meditationer startades 2001 och uppdateras alltid i takt med jordens frekvens. Alla meditationer är i jämförelse med en behandling.

Så uppstigning med dessa få ord jag berättat om här handlar om att förhöja sin medvetenhet och att följa med moder jord när hon och vi tillsammans går mot högre frekvenser.

Känner du en längtan att få utvecklas andligt och vilja påbörja eller har du börjat din uppstigning och vill vidare, då har du hittat rätt.

 

 

Tecken på din resa in i 5:e dimensionen:

  • Du känner mer glädje och inspiration än tidigare. Du känner dig mer avslappnad inför saker som kanske varit tråkiga eller arbetsamma för dig tidigare. Du får även glädjefyllda snabba ögonblick där kärleken bara svämmar över. Något du inte upplevt tidigare.
  • Du börjar se naturen och alla dina sinnesintryck blir alltmer starkare och intensivare. Alla färger du ser blir mer intensivare och när du tittar på dem fylls du av en kärlek över att allt är så otroligt vackert.
  • Ditt sinne börjar att skapa mer i din vardag. Du känner att du styrs av ditt inre inför varje sak du utför under dagen. Du har lättare för att känna i ditt inre och i ditt hjärta vad som är rätt och vad som är fel. Ofta vet du bara och kan inte förklara var det kommer ifrån.
  • Alla problem som förut har känts tunga att ta tag i finns inte på samma sätt. Du tar det inte som problem längre utan du skakar av dig och transformerar dem till glädje och en annan syn på hela situationen blir i stället tillgänglig. Allt negativt raseras, det finns inte kvar.
  • Du börjar se hur mirakler sker framför dig, som kan vara små men också stora. Du behåller det ofta för dig själv för du vet att det betyder något för dig och inte någon annan. Egot går inte in och styr situationer.
  • Tiden som varit som en klocka för dig förut börjar att lösas upp och du känner att du inte har något tidsbegrepp. Du känner dig bortom illusionens värld och känner dig flytande, men ändå grundad och jordad.
  • Du skapar ditt eget liv så som ditt inre visar dig. Du går inte in i större diskussioner, du låter dem händelser och situationer passera dig och det avdramatiseras från dig.
  • Synkronicitet upplever du mer och mer, det bara händer framför dig det du precis har tänkt eller blivit vägledd till. Du känner att du styrs av en högre kraft och dina tankar manifesteras oftast direkt om dem är styrda utifrån ditt hjärta och ditt högre jag.
  • Du styrs inte längre av en tanke på pengar, du handlar via ditt hjärtas kraft. Har du innan haft tankar på pengar och ekonomi ser du att du inte styrs av det gamla tankesättet längre med att hantera pengar som trots allt är bara energi. Du har upptäckt att du “handlar” utifrån ditt inre och av hjärtats kraft och därigenom får du vad du behöver.
  • Detta är bara en liten försmak av vad som händer när vi lyfts in i högre dimensioner.

Kristallina trådar & diamantsträngar

®Rise Up meditationstekniker är förhöjda i sin karaktär just för att vår planet hela tiden förhöjs med en snabb acceleration. Diamantsträngar & Kristallina trådar ingår i denna meditationsteknik.

En nyare version av en nedladdad diamantenergi och kristallenergi som ger mycket starka påslag och vi arbetar nu i högre dimensioner genom Annias mästarsjäl. Därför är nedladdning av en nyare version av kristallenergin och diamantenergin viktig. Via ljusskepp och den Galaktiska federationen kommer cirkeln i kontakt med allt högre dimensioner.

Genom dessa högre dimensioner sker återhämtning och nedladdning av den nya versionen av mästarsjälen hos deltagaren. Dessa meditationer trance-kanaliseras med ett större “team” genom nya källor och ljusskepp på en mycket hög nivå av energi och som vi behöver ha inför den nya tiden som är i ett skifte just nu. Dessa meditationer kan innehålla: Healing på olika nivåer, avkodningar av gamla register, arbeten med kristallina trådar och även med de diamantsträngar som just nu är viktiga för fortsatt utveckling., Arbeten med aktiveringar av DNA stjärnor och DNA spiraler, Dimensionen av det totala ljuset för fred och där inga register finns, Öppning och aktiveringar av nya chakran ovanför 9 chakrat och från 5: dimensionen.

Är inte dessa installerade får du hjälpen att installera de 13 st DNA strängar. Resan genom de 3 st stora galaktiska portarna för att få den 13:de strålen. Är du redo kan just nu installeras 30 DNA strängar för mänskligheten.