®Rise Up meditation

Har du en längtan till ett andligt uppvaknande och känner dig dragen till våra ®Rise Up uppstigningsmeditationer?
Är du i behov av att transformera djupa blockeringar och trauman?

Det finns många olika former av meditation. Desssa meditationer kanaliseras genom trance-kanalisering, vilket innebär att andliga kontakter är helt eller delvis närvarande i Annias kropp. Med denna kunskap gör det möjligt för dig att få en helt skräddarsydd meditation just för dig. Efter varje meditation överlämnas information och budskap till deltagarna som kan vara viktig för hela cirkeln eller för bara just dig.

Alla meditationer utvecklas och följer den acceleration som sker över vår planet och detta gör att  dessa meditationer periodvis uppdateras och ändras i sin karaktär.

Oavsett dina själsliga- och andliga behov så är dessa meditationer ett stort steg som för dig framåt och påskyndar din andliga utveckling. Vi arbetar utifrån vårt eget koncept ®Rise Up – en meditationsteknik som är länkad från begynnelsen och är för dig som söker högre frekvenser och ett högre medvetande.

Vi erbjuder kvällsmeditationer i grupp, online i realtid och heldagsmeditationer.

Kvällsmeditationerna är oftast ca 2 timmar och 3-4 meditationer innehåller heldagarna.

Dessa uppstignings-meditationer är även den röda tråden i vår ASK-utbildning för att du ska kunna förhöja din frekvens, hitta din sanning och ditt livs syfte.

Varje meditation trancekanaliseras genom Annia, detta sker för hela gruppen men framförallt för att varje deltagare skall få precis de nycklar som dess själ längtar efter och behöver för att kunna öppna upp för högre ljusportaler.

Du blir under meditationen tilldelad energier för framtiden som gynnar din andliga och personliga utveckling.

Vid vissa tillfällen av uppstigningsmeditationerna så använder Annia även sin trumma.

Varför meditera?

L

Fysiska fördelar

 • Djup vila genom minskad hjärtfrekvens och lägre arbetstryck på hjärtat.
 • Lägre nivåer av fria radikaler.
 • Lägre nivåer av stresshormoner som mäts i samband med stress.
 • Lägre blodtryck
 • Ökat flöde av luft i lungorna som resulterar i lättare andning.
 • Yngre biologisk ålder. Mediterar man i flera år, 5 eller mer, ger det positiva effekter på alla organ.
L

Psykiska fördelar

 • Ökat antal positiva hjärnvågor.
 • Minskad ångest.
 • Lägre nivå av irritation och dåligt humör.
 • Ökad inlärningsförmåga och bättre minne.
 • Ökade känslor av kraft och vitalitet.
 • Ökad känsla av lycka.
 • Ökad känslomässig stabilitet.
L

Andliga fördelar

Ju längre en individ använder sig av meditation, destor större är möjligheten att personens mål och strävan i livet kommer ändras mot personlig och andlig utveckling. Bli heller inte förvånad om du plötsligt börjar med mera kreativa saker.

Det har gjorts många vetenskapliga tester på hur meditation påverkar kroppen fysiskt såväl mentalt och emotionellt. Bland annat har allt fler företag inom den privata sektorn börjat upmana sna medarbetare att börja meditera