Alberto Villoldo och Qéro

Alberto Villoldo

Alberto Villoldo, PhD, är medicinsk antropolog, psykolog och shaman och som har studerat andliga metoder i Amazonas och Anderna i mer än 30 år. Han har studerat indianerna Inka och Amazonas healingtraditioner i mer än 30 år och är en av de ledande experterna på deras shamanska tekniker.

Under sina studier vid San Francisco State University, grundade han Biological Self-Regulation Laboratory för att studera hur sinnet genererar psykosomatisk hälsa och sjukdom.

Genom sitt sökande med medicinmän/kvinnor upptäckte Alberto en uppsättning olika tekniker som förvandlar kroppen, läker själen och förändrar vårt liv till en medveten död. Alberto Villoldo är grundare av The four Winds Society, där han utbildar människor från hela världen i Energimedicin.

Don Francesco och hans fru Donna Maria från resan i Peru 2017.

Vattentemplet Tipon som ligger utanför Cuzco vid berget Pachatusan som är som en ryggrad och som håller de andra andinska bergen tillsammans. Vattnet är ett heligt vatten som rinner ovanifrån och som man inte får vidröra längre. Från resan i Peru 2017.

Qéro/Inca

Laikorna är ett hemligt sällskap av medicinmän och medicinkvinnor från Andernas Peru som i 1000-tals år bevarat och hemlighållit sin visdomslära och är naturens beskyddare. I Anderna kallas dem för Laikor. För ca 500 år sedan kom de spanska erövrarna, conquistadorerna till Peru och Anderna för att erövra platsen. Laika-indianerna flydde då upp till bergen och översteprästerna drog sig till Machu Picchu där dessa oförklarligt försvann.

En expedition gjordes av Oscar Núñez del Prado 1955 för att söka efter folket återigen. Till byn anländer en grupp Laika-indianer som levde högt uppe i Anderna för att komma till ett möte för shamaner i byn. När traktens indianer såg deras ponchos förstod dem att det var shamanska präster av hög rang som kom ner. Folket trodde att dem hade försvunnit efter erövringen.

Laika-indianerna kom ner till byn för att visa sig just för att dem visste att mänskligheten stod inför kaos och stora förändringar. Dem kom för att lära oss visdomen att vi kan “hela” vår själ och hitta de delar av oss som läker och förvandlar oss till att befria oss från det som håller oss knutna till sjukdom och ålderdom. Jordbeskyddarna lär oss hela skapelsen. Allt är ljus och vibrationer och att inget är verkligt av det vi uppfattar. Det är en dröm som vi projicerar på världen. Drömmen är en berättelse och vi tror att den är verklig.

Jordbeskyddarnas visdom lär oss att vi kan skriva om berättelsen om våra liv för att göra det som shamanen kallar “Drömma fram världen”

Laika-indianerna visste om förmågan att kunna manifestera sina drömmar oerhört kraftfullt. Dem visste också att kunskapen kunde lätt missbrukas i orätta händer, därför hemlighölls kunskapen för conquistadorerna.