®Rise Up Uppstigningsmeditationer & Dimensioner

®Rise Up Uppstigningsmeditationer & Dimensioner

Nästa heldag uppstigningsmeditationer, (se mer info till höger)

Bakgrund

Dessa ®Rise Up-energier kommer via specifika källor som jag började att kanalisera år 2001. Jag har gett mina ®uppstigningsmeditationer benämningen ®Rise Up som betyder “att stiga upp”. Namnet har blivit framtagits via källorna och har även sedan dess blivit uppdaterade beroende på vad mänskligheten behöver. I dag trance-kanaliseras dessa meditationer.

Namnet ®Rise Up Uppstigningsmeditationer är nu även registrerat som varumärkesskyddat enligt lagen om ensamrätt. Symbolen ® betyder att ingen annan har rätt att använda  namnet i sina tjänster och  marknadsföring.

Andlig och personlig utveckling

®Rise Up Uppstigningsmeditationer är en meditationsteknik som är återhämtad från begynnelsen och är för dig som söker frekvenser i form av uppstigningsenergier och som vill utvecklas till den du är. Den gynnar din andliga och personliga utveckling och uppstigningsenergier är mycket viktiga för vår process och det är dem energier som du kan få tillgång till under ®Rise Up uppstignings-meditationerna. Genom de olika uppstigningskällorna blir du tilldelad energier för framtiden. Vidare har jag utvecklat dessa uppstignings-meditationer och då via den 5: dimensionen, och nu arbetar jag mest med det nya konceptet genom kristallina trådar och diamantsträngar. Detta nya koncept är en förlängning av mina ®Rise Up uppstigningsmeditationer.

I och med att vi alla består av olika energier kanaliseras ®Rise Up- uppstigningsmeditationerna olika och jag vet aldrig vad som ska tillföras innan vi börjar. Har du en längtan till ett andligt uppvaknande eller känner du dig dragen till dessa uppstigningsmeditationer så kan detta vara en bra knuff i din andliga utveckling som för dig framåt. Du behöver inte kunna meditera för att komma på ®Rise Up Uppstignings-meditationer.

Vi sitter tillsammans i en cirkel och jag trance-kanaliserar och berättar för deltagarna vad som blir tillfört i form av olika energier på de olika resorna. Även budskap kommer till cirkeln. Källorna brukar vanligtvis gå ner för att hjälpa till med att plocka bort orenheter i alla våra fysiska och ofysiska kroppar och även i uppstigningskanalen. Cirkeln blir tilldelad olika initieringar, invigningar, frekvenshöjningar och även healing på olika nivåer. Vid behov sker även bortplock av karmatrådar och blockeringar.

Du kan även få tillgång till nya eteriska kroppar, beroende på hur långt du har kommit i din utveckling. Det sker rensningar i dina chakran, även uppstigningschakran. Vid behov kommer olika ljusskepp till vår cirkel för att lämna information eller tilldela gruppen energier för uppstigning. Det är många universum utanför jorden som hjälper oss i denna process just nu.

5th Dimension

Tillsammans med jordens höjningar har nu mänskligheten höjt sin vibration så att ®Rise Up källorna har kunnat påbörja arbeten i 5th dimension, dit vi alla är på väg tillsammans med vår Gaiaplanet. Här får vi hjälp med att öppna och förhöja vårt anandakanda chakra och att lösa karma på ett helt nytt sätt. Länkning till våra hemstjärnor, för att DNA-spiralen är nu redo att integreras helt o fullt. Information ang processen med din fysiska kropp är också kanaliserad individuellt för var och en. Dessa är mycket starka meditationer.
Läs mer>>

Dessa ®Rise Up Uppstignings-meditationer är även den röda tråden i ASK-utbildningen för att du ska kunna förhöja din frekvens.

Kristallina trådar & Diamantsträngar

 ®Rise Up Uppstignings-meditationerna innehåller nu även mitt nya koncept och dessa meditationstekniker ovan har förhöjts i sin karaktär just för att vår planet förhöjs hela tiden med en snabb acceleration. Nyligen har jag laddat ner en nyare version av kristallenergin och diamantenergin som ger mycket starka påslag. Med det nya konceptet arbetar jag nu genom högre dimensioner där jag har återhämtat och laddat ner en ny version av min mästarsjäl. Dessutom trance-kanaliserar jag även med mitt “team” genom nya källor och ljusskepp på en ännu högre nivå där cirkeln kommer i kontakt med 52:e dimensionen. Efter varje meditation uppdateras dimensionerna. Detta har bidragit till att jag nu presenterar mitt NYA koncept som innehåller de nya kristallina trådarna och diamantsträngarna.

Dessa meditationer kan innehålla:
Healing på olika nivåer, avkodningar av gamla register, arbeten med kristallina trådar och även med de diamantsträngar som just nu är viktiga för fortsatt utveckling., Arbeten med aktiveringar av DNA stjärnor och DNA spiraler, Dimensionen av det totala ljuset för fred och där inga register finns, Öppning och aktiveringar av nya chakran ovanför 9 chakrat och från 5:dimensionen.

Är inte dessa installerade får du hjälpen att installera de 12 st DNA strängar. Resan genom de 3 st stora galaktiska portarna för att få den 13:de strålen. Är du redo kan just nu installeras 30 DNA strängar för mänskligheten.

Alla dessa tekniker jag har presenterat ovan kan i meditationerna vara blandade beroende på vilken sammansättning av grupp som deltar.
Läs mer här>>

Heldagsmeditationer

Mitt nya koncept med meditationer under en heldag

Nu finns uppstigningsmeditationer under en heldag, där du kan få möjligheten att uppdatera dig med mitt nya koncept under en dag med 3-4 meditationer. Dessa meditationer har en röd tråd under hela dagen. Med det nya konceptet arbetar jag nu genom högre dimensioner där jag har återhämtat och laddat ner en ny version av min mästarsjäl.  Med det menas att du kan installera din egen mästarsjäl genom dessa heldagar som just nu är genom 5:e dimensionen och vidare upp till 52:e dimensionen. Det nya konceptet av meditationerna påbörjas i 5:e dimensionen direkt. Varje heldag kommer att spegla det just du som deltagare har i din mästarsjäl. Heldagskonceptet finns med ca 3 månaders mellanrum. När kursen är färdig mediterar du hemma med dessa energier tills du känner dig redo för nästa kurs.

®Rise Up Uppstigningsmeditationer

 Plejaderna

Dessa heldagar har ett nytt forum, där vi kommer att arbeta genom Plejadsystemets centralstjärna Alcyone. Du kommer att få hjälp med att uppdatera din energikropp till Alcyones energisystem så att du i förlängningen kan ta emot all ny energi lättare utan större symptom, som vi sprids över planeten. Vi länkar din stjärna till de nya stjärnorna på jorden som just nu är aktuellt för dig.

Fortfarande är DNA-strängarnas stjärnor och spiraler aktuella och därför är det även fokus på dessa under denna dag. Dagen börjar med att registrera  rutnät genom att lyfta er in i dem högre dimensionerna 5, 8, 18, 24, 32 och 52. Öppningar och aktiveringar av nya chakran ovanför 9 chakrat och från 5:e dimensionen påbörjar arbetet redan när vi startar. De kristallina trådarna är också aktuella för er för att framöver nå upplysning. Edra 13 st DNA strängar går igenom de 3 st stora galaktiska portarna för att få  kontakten stabil.

Beroende på vilken sammansättning av grupp som bildas har vi i nuläget svårt att ge er mer information.

Läs här vad tidigare deltagare har sagt

Behandling genom meditationer

Dessa unika ®Rise Up uppstignings-meditationer är så kraftfulla i sin helhet att dessa jämställs med individuella och skräddarsydda behandlingar. Är du i behov av att transformera mycket djupa blockeringar får du hjälp med detta under ®Rise Up uppstigningsmeditationerna och som är mycket helande och kraftfulla.

Trumman

Vid vissa tillfällen av uppstigningsmeditationerna så använder jag även min trumma för en förankring och jordning när vi startar en meditation. Finns även separata trummeditationer där jag använder mig av trumman genom hela meditationen.  Trumman är mycket speciell, vilket alla deltagare samtycker.
Trumman har funnits sedan urminnes tider, där många använde den just för att komma i kontakt med andevärlden. Shamaner, botare och helare är många som har använt den. I varje stam eller grupp av människor, över hela världen, har en person använt just Trumman för att kunna hjälpa och bota människor på olika vis. De har då åkallat andar och dess krafter genom trumman. Trumman  hjälper dig att transformera gammalt skräp & väcker din inre kraft som ger dig den styrka du behöver. Jag använder även trumman under behandling  vid behov. I vissa meditationer arbetar vi från dimensioner av medicinmän, medicinkvinnor och mästarshamaner, för att du ska få balans och harmoni inom dig. Mycket kraftfullt.

Kommentarer inaktiverade.