Rise Up Meditation & 5th Dimension

Rise Up Meditation & 5th Dimension

Det här är en meditationsteknik som är återhämtad från begynnelsen och är för Dig som söker frekvenser i form av Uppstigningsenergier. Den gynnar Din andliga och personliga utveckling och uppstigningsenergier är mycket viktiga för vår process och det är dem energier som Du kan få tillgång till under RISE UP meditationer. Genom de olika uppstigningskällorna blir Du tilldelad energier för framtiden.

I och med att vi alla består av olika energier kanaliseras RISE UP meditationerna olika och jag vet aldrig vad som ska tillföras innan vi börjar. Har Du en längtan till ett andligt uppvaknande eller känner Du dig dragen till dessa meditationer, kan detta vara en bra knuff i din andliga utveckling. Du behöver inte kunna meditera för att komma på RISE UP meditationer.

Vi sitter tillsammans i en cirkel och jag kanaliserar och berättar för deltagarna vad som blir tillfört i form av olika energier på de olika resorna. Källorna brukar vanligtvis gå ner för att hjälpa till med att plocka bort orenheter i alla våra fysiska och ofysiska kroppar och även i uppstigningskanalen. Cirkeln blir tilldelad olika initieringar, invigningar, frekvenshöjningar och även healing på olika nivåer. Vid behov sker även bortplock av karmatrådar och blockeringar.

Du kan även få tillgång till nya eteriska kroppar, beroende på hur långt Du har kommit i din utveckling. Det sker rensningar i dina chakran, även uppstigningschakran. Vid behov kan ljusskepp komma till cirkeln för att lämna information eller tilldela gruppen energier för uppstigning. Det är många universum utanför jorden som hjälper oss i denna process.

5th Dimension

Mänskligheten har nu höjts i sin vibration så att Rise Up källorna har kunnat påbörja arbeten i 5th dimension, dit vi alla är på väg tillsammans med vår Gaiaplanet. Dessa meditationer är för dig som vill snabba på din utveckling. Här får vi hjälp med att öppna / förhöja vårt anandakanda chakra, och att lösa karma på ett helt nytt sätt. Länkning till våra hemstjärnor, för att dna-spiralen är nu redo att integreras helt o fullt. Information ang processen med din fysiska kropp är också kanaliserad individuellt för var och en. Mycket starka meditationer.

Dessa båda Rise Up meditationer är den röda tråden i ASK-utbildningen för att du ska kunna förhöja din frekvens.

Behandling

Dessa unika Rise Up meditationer är så kraftfulla i sin helhet att dessa jämställs med individuella/skräddarsydda behandlingar. Är du i behov av att transformera mycket djupa blockeringar får du hjälp med detta under Rise Up meditationerna och som är mycket kraftfullt.

Rise Up Kurs

Dessa meditationer finns även som kvällskurs under vanligtvis 3 st kvällar i en sluten grupp. Du får då även ett kompendium där information finns om vad som händer med din kropp, själ och ande under och efter kursen.
När kursen är färdig mediterar du hemma med dessa energier tills du känner dig redo för nästa kurs.

Läs här vad tidigare deltagare har sagt

Comments are closed