Kristall meditationer

Kristall Meditationer med Tibetanska skålar

Kristallenergin välkomnar dig till en meditationsform som hjälper dig att förhöja din ljuskropp med den uppgraderade nya kristallenergin. Vi arbetar med Ananda Kanda  chakrat. Ananda Kanda är direkt kopplat till 8:e chakrat. Här används de Tibetanska skålarna och Annia kanaliserar meditationen.

Vibrationerna som kommer från Tibetanska skålarna kopplas med din personliga vibration och hjälper dig att harmonisera & balansera din personliga energikropp på en djup & hög nivå, samtidigt som ditt minne kommer att producera alfa vågor för att släppa karma. Dessa vågor hjälper dig även att reducera stress och vitaliserar och återställer din kropps ursprung. Vi arbetar även med blåkopian och genom Orions Källa och begynnelsens ursprung där vi kopplar oss till tvillingsjälar och andedualer.

Dessa meditationer är kanaliserade genom Atlantis, Sananda,  där den stora kristallenergin, kristallina energin, har sin härkomst.

Meditationerna hjälper dig att förhöja din ljuskropp med den uppgraderade kristallenergin som arbetar med ditt hjärtchakra, ananda kanda chakrat  och det 8:e chakrat.

Ananda kanda chakrat arbetar med Din sanning genom den Helige anden, som är direkt kopplad till 8:e chakrat.

De tibetanska skålarna  öppnar även alla cellens kanaler för att alla i gruppen ska få tillgång till den höga kristallenergin.

Comments are closed