Diamant & Kristallina ®Uppstigningsmeditationer

Diamant & Kristallina ®Uppstigningsmeditationer

Med det nya konceptet sker nu mina meditationer genom högre dimensioner där jag har återhämtat och laddat ner en ny version av min mästarsjäl.  Med det menas att du kan installera din egen mästarsjäl som just nu är genom the 5 dimension och vidare genom 8, 18, 24 och upp till 98:e dimensionen. Det nya konceptet av meditationerna påbörjas i 5:e dimensionen direkt. Meditationerna kommer att spegla det just du som deltagare har i din egen mästarsjäl.

Här kommer utdrag från Rise Up Meditation med Annia 2021-10-25  
(Del av meditationens trance-kanalisering)

“Ni har en viktig tid framför er.
Titta på hur livet ser ut i sin helhet.
Vad behöver förändras?
Vad behöver plockas bort eller läggas till för att du ska följa ditt hjärta?

-“Lyssna inåt och på hjärtat.
Ditt hjärta och ditt inre kallar på dig i denna viktiga tid.
Du är av Sanning och Ljus.
Vi ber dig titta inåt.

(Från 95:e dimensionen)
-“Ni kliver över barriärer, över det som inte är viktigt just nu.
Gå igenom denna slöja för att helt och fullt stå i Ljuset och stå i den kraft du föddes med och som du är menad att vara på er planet.

-“Vi önskar att du förstår vad som pågår, så att du är förberedd på kommande kapitel.
Och så att du ser den illusion som du lever i.
Låt dig vara tydlig för dig själv.
Lyssna, förstå – vart du ska gå.

-“Stjärnstoft från din stjärna faller ner över dig.
Stjärnstoftet visar varifrån du kommer.
Det sänds ner som en vibration av guld och silver.

-“Du får en uppstigningsskrud av balans, harmoni och sanning.
Du har nu laddat din energikropp maximalt för att du ska ta dig igenom ännu mer av din sanning.
Se dessa finvibrerande sanningstrådar av Ljus.
De finns i din blåkopia.

-“Du minns att du ÄR av Sanning, du ÄR av Ljus.

Mitt nya koncept är att arbeta genom Diamant & Kristallina uppstigningsmeditationer, denna meditationsteknik  har förhöjts i sin karaktär just för att vår planet förhöjs hela tiden med en snabb acceleration. En nyare version av en nedladdad diamantenergi och kristallenergi som ger mycket starka påslag. Med det nya konceptet arbetar meditationerna genom högre dimensioner där  återhämtning och nedladdning av den nya versionen av mästarsjälen skett. Meditationerna trance-kanaliseras med ett större “team” genom nya källor och ljusskepp på en ännu högre nivå än förut. Detta har bidragit till att nu presenteras mitt NYA koncept som innehåller de nya kristallina trådarna och diamantsträngarna och som vi behöver ha inför framtiden och den nya tiden som är i ett skifte just nu.

Heldag

Dessa ®uppstigningsmeditationer finns även under en hel dag där vi arbetar systematiskt vidare där du är just nu i din utveckling för att förhöja din själsvibration och som fortsätter som en förlängning och uppdatering av Rise Up meditationerna.  Här får du hjälp med att lyftas in i de olika dimensionerna 5, 8, 18, 24 och 52. Från 52:e dimensionen går dimensionerna ihop och du länkas vidare.

Avkodningar av gamla register. Arbeten med kristallina trådar och även med de diamantsträngar som just nu är viktiga för fortsatt utveckling. Arbeten med aktiveringar av DNA stjärnor och DNA spiraler i dimensionen av det totala ljuset för fred och där inga register finns. Öppningar och aktiveringar av nya chakran ovanför 9 chakrat och från den 5:e dimensionen påbörjas arbetet när vi startar.

Är inte dessa installerade får du hjälpen att installera de 13 st DNA strängar och resan görs genom de 3 st stora galaktiska portarna för att få den 13:de strålen och fler. Är du redo kan just nu installeras 32 DNA strängar för mänskligheten.

Kommentarer inaktiverade.