Diamant & Kristallina meditationer

Diamant & Kristallina meditationer

 

Med det nya konceptet arbetar jag nu genom högre dimensioner där jag har återhämtat och laddat ner en ny version av min mästarsjäl.  Med det menas att du kan installera din egen mästarsjäl som just nu är genom the 5 dimension och vidare genom 8, 18, 24 och 32 dimension. Det nya konceptet av meditationerna påbörjas i 5:e dimensionen direkt. Meditationerna kommer att spegla det just du som deltagare har i din egen mästarsjäl.

Mitt nya koncept är nu Diamant & Kristallina meditationer, denna meditationsteknik  har förhöjts i sin karaktär just för att vår planet förhöjs hela tiden med en snabb acceleration. Nyligen har jag laddat ner en nyare version av diamantenergin/kristallenergin som ger mycket starka påslag. Med det nya konceptet arbetar jag nu genom högre dimensioner där jag har återhämtat och laddat ner en ny version av min mästarsjäl. Dessutom trance-kanaliserar jag även med mina nya vänner genom nya källor och ljusskepp på en ännu högre nivå än innan. Detta har bidragit till att jag nu presenterar mitt NYA koncept som innehåller de nya kristallina trådarna och diamantsträngarna och som vi behöver ha inför framtiden.

Heldag

Dessa meditationer finns just nu endast under en hel dag där vi arbetar systematiskt vidare där du är just nu i din utveckling för att förhöja din själsvibration och som är en förlängning/uppdatering av Rise Up meditationerna.  Här får du hjälp med att lyftas in i de olika dimensionerna 5, 8, 18, 24 och 32. Från 32:e dimensionen går dimensionerna ihop där du även kommer att bli länkad vidare.

Avkodningar av gamla register. Arbeten med kristallina trådar och även med de diamantsträngar som just nu är viktiga för fortsatt utveckling. Arbeten med aktiveringar av DNA stjärnor och DNA spiraler, Dimensionen av det totala ljuset för fred och där inga register finns. Öppningar och aktiveringar av nya chakran ovanför 9 chakrat och från den 5:e dimensionen påbörjas arbetet när vi startar.

Är inte dessa installerade får du hjälpen att installera de 12 st DNA strängar och resan görs genom de 3 st stora galaktiska portarna för att få den 13:de strålen och fler. Är du redo kan just nu installeras 26 DNA strängar för mänskligheten.

Kristallina Meditationer med Tibetanska skålar

Dessa meditationer görs tillsammans med de Tibetanska skålarna. De Kristallina energierna välkomnar dig till en meditationsform som hjälper dig att förhöja din ljuskropp med den uppgraderade nya kristallenergin. Vi arbetar med Ananda Kanda  chakrat. Ananda Kanda är direkt kopplat till 8:e chakrat. Här används de Tibetanska skålarna och Annia kanaliserar meditationen medans Juan ljudar på de Tibetanska skålarna.

Vibrationerna som kommer från Tibetanska skålarna kopplas med din personliga vibration och hjälper dig att harmonisera & balansera din personliga energikropp på en djup & hög nivå, samtidigt som ditt minne kommer att producera alfa vågor för att släppa karma. Dessa vågor hjälper dig även att reducera stress och vitaliserar och återställer din kropps ursprung. Vi arbetar även med blåkopian och genom Orions Källa och begynnelsens ursprung där vi kopplar oss till tvillingsjälar och andedualer.

Dessa meditationer är kanaliserade genom Atlantis, Sananda,  där den stora kristallenergin, kristallina energin, har sin härkomst.

Meditationerna hjälper dig att förhöja din ljuskropp med den uppgraderade kristallenergin som arbetar med ditt hjärtchakra, ananda kanda chakrat  och det 8:e chakrat.

Ananda kanda chakrat arbetar med Din sanning genom den Helige anden, som är direkt kopplad till 8:e chakrat.

De tibetanska skålarna  öppnar även alla cellens kanaler för att alla i gruppen ska få tillgång till den höga kristallenergin. Har du inte provat denna form av meditation kan jag varmt rekommendera dig den. Mycket bra för avslappning.

Kommentarer inaktiverade.