Aktiveringar & Koder

Aktiveringar & Koder

Distans

När jag känner mig kallad så anordnas över distans energiöverföringar med koder, aktiveringar, själsportaler, initieringar och höjande av frekvens av olika slag till din fysiska och eteriska kropp som sker via utomjordiska källor och Orions Källa. Allt för att hjälpa till med vår uppstigning.
Energiöverföringarna förhöjer  frekvensen i din fysiska och eteriska kropp som då sker via utomjordiska källor och Orions Källa. Detta görs under en gemensam bestämd tidpunkt över distans.
Innan påbörjad aktivering, kodöverföring etc, skickas ett mail ang rekommendationer inför datumet.
Även efter processen får du exakt info över mail ang vad som skett.

Läs här vad deltagare tycker>>

Här nedan följer utdrag ur några av de tidigare eventen som skickades ut via mail efter energiöverföringarna:

2 Januari – Supermoon

Denna kväll började vi med att sprida healing till er och den stor kristallen vägledde er tillsammans uppåt. Det väcktes cellminnen genom kristallen, men även gamla minnen som inte gynnar er längre. Detta eliminerades ut under kristallfärden. Kunde ha gett er en aning huvudvärk och tryck över huvudet. Vi rensade er ljuskropp även på gammal energi, som sedan följdes av snabba korta uppstigningsenergier. Kan ev ha uppstått hjärtklappning här. Healing balanserades efter. Vi eskorterade er till ett centra där ni hade möjlighet att skriva av gamla avtal och kontrakt, detta gjordes som vi såg hos er alla. Ingen tackade nej!!! På ett altare eliminerades de gamla avtalen och senare ett altare av guld som hjälpte er att skriva nya avtal och kontrakt som är i er linje, med syftet i livet, syftet med själens rop och med det som ni ska klara av att göra. Här såg vi att alla skrev nya avtal och kontrakt. De nya koderna kom och nya avtal och kontrakt återigen som länkades till ditt hjärtchakra. Något som kommer att växa inombords och som är nytt på ingång. Vi tog er till samma linje som månen finns just denna tid, med en starkare kontakt än vanligt. Månens kraft och visdom, hennes kunskap, mångudinnan med sin uråldriga kunskap och visdom. Detta länkades in i det inre inom er och rening fortsatte. Länkning skedde till 3:dje ögats kraftcenter, genom att mångudinnan lyfte ur sig själv och blev kristallen, därefter en kraftig frekvenshöjning. Här accelereras allas ljuskropp. Vi vädjar er att de 3 kommande nätterna att stilla dig inombords, fortsätta er vandring på den stig ni alla har påbörjat. Vi accelererade dem koder som blivit tillgängliga i Moder Jords energikropp 3-3-3 och som sen även aktiverades. Vi hjälpte er alla med initieringar via de guldtrådar som var tillgängliga denna stund för er. Ni är redo att resa genom er högre pyramid, här kan ni ha upplevt yrsel eller illamående. Healing. Vi sände de högre änglarna till er som tillhör den 5:e dimensionen och som står närmast källan, allt som är, gud etc….och som är av renaste guld. Vi påminde om er uråldriga kunskap som ni alla besitter. Änglarna gav er alla en form av healing med guldstoftet. Änglarna själva meddelade att efter meditationen kan det förekomma illamående efter denna form av healing. Frekvenshöjningar som var 3 st och som även dem kunde ha gett er illamående och tryck över ögonen. Organrensning såg vi att det behövdes, vilket gjordes för en balansering. Chakrabalansering och även på de yttre eteriska kropparna följt av healing. Hjärtchakrat fylldes av balansering från energierna från 11/11 och den 12/12. Efter denna meditation och process som vi gärna vill uttrycka det, kan du bli påverkad på olika sätt i 10 dagar, Utrensningar kommer att ske 10-14 dagar där de högre energierna kommer att avveckla de lägre energierna. Vi påminner om daglig meditation om möjligt morgon och kväll för att stå kvar i ljuset och för en balans. Promenader gynnar dig genom naturen i skogen efter meditationen för att landa, gärna i några dagar för samklang som bara stärker dig. Vi hoppas att ni njutit och att ni har upplevt en förändring dagen efter. Vi hoppas på en återförening när vår kanal har processen healing. 21 febr. På återseende mina vänner! Källan/ Källorna/Annia

Själsporten 11.11

Allt började med en intensiv healing, den var från din egen inneboende healingkraft. Detta var för att läka det som pågick just då inombords. Detta kan ha påverkat ditt hjärtchakra mycket starkt. Healingen balanserade även de olika trådarna inom dig som håller dig upp till den 5:e dimensionen och även trådarna som länkar till din blåkopia som du hade med dig när du kom till jorden. Sedan skedde kraftfulla aktiveringar genom ditt hjärtchakra och där överlämnades en inre kod till dig. Kristallerna som du hade i händerna aktiverades tillsammans med den kod du fått. Initieringar  länkades samman den kod du nyligen fått men även alla andra inneboende koder till hjärtchakrat och till din själsenergi. Här tonades du in på din egen själsenergi och på den ton du vibrerar på och som ställs in på den rätta frekvensen. Här kunde du ev ha fått lite tryck över bröstet, oroskänslor och en del rastlöshet som har med omjusteringar på ditt energifält att göra. Även själen ställs om och kodas till den du håller på att bli. Kontakten med din själsportal kom här och även förhöjdes i sin energi. Här kan du ha känt att det skakades och vibrerade lite inombords. Nu öppnas själsportalen upp som öppnar upp ditt inre och det du är här för. Det öppnades upp dem himmelska portarna tillsammans med din själsvibration. Här kommer uppstigningsenergier som har med din andliga utveckling att göra, att följa med det som sker helt enkelt just nu. Själsportalen binder nu trådar, guldtrådarna som sammanbinder dem du tillhör tillsammans med de himmelska portarna. Här har nu var och en i denna grupp öppnat upp sin själsportal och 11:11 är nu helt öppen. Avslutades med mycket healing via Orions källa. Tack för ert samarbete!
REKOMMENDATIONER EFTER DENNA KVÄLL 11:11
Ta gärna kontakt med din själsvibration så ofta det är möjligt under 1 veckas tid för att allt ska installeras ytterligare. Be om detta i meditation! Djupandning på morgonen rekommenderas och att fokusera på din inre källa av ljus när du vaknar på morgonen, det är då du är mest mottaglig och mest öppen för att komma in i den kontakten. Under din sömn är du redan där, men det är viktigt att fysiskt ta kontakt för en ytterligare installation. Det förstärker även ditt fysiska och eteriska varande. Vi rekommenderar även att de närmsta dagarna varva ner i den mån det går. Det kan förekomma lite rastlöshet och oro med tryck över bröstet, men är övergående och inget som är att oroa sig för. Det är helt normalt med edra kroppars reaktioner på vad som åtgärdats under gårdagen. Väl mött mina vänner! Orions Källa. Annia

Kommentarer inaktiverade.