Meditation

Meditationer efter dina behov

Det finns många olika former av meditation. Alla mina meditationer kanaliseras på olika sätt genom trans-kanalisering, vilket innebär att andliga kontakter är helt eller delvis närvarande i min kropp. Med denna kunskap gör det möjligt för dig att få en helt skräddarsydd meditation just för dig. Efter varje meditation överlämnas information och budskap till deltagarna som kan vara viktig för hela cirkeln eller för bara just dig.

Alla meditationer utvecklas genom och med mig hela tiden. Allt accelereras över vår planet och detta gör att  meditationerna periodvis uppdateras och ändras i sin karaktär.
Läs mer om detta här>>

Vikten av att meditera

Hur påverkas vi fysiskt av meditation? Det finns studier som visar en positiv påverkan på många av de olika psykologiska och biokemiska händelserna i kroppen som är mätbara. Man får lägre hjärtfrekvens, minskning av andningshastighet, lägre halt av olika stresshormoner, lägre puls och en ökad EEG, som är en hjärnvåg associerad med avslappning. Undersökningar visar att man efter en meditation får snabbare reaktioner, ökad kreativitet och större förmåga att förstå. Man har också sett att människor med högt blodtryck, får lägre tryck bara efter ett par minuters meditation, även om det varit väldigt högt innan. Samma sak gäller med spända muskler, som snabbt slappnar av. Meditation minskar också nervsystemets aktiviteter och kan därför påverka en mängd symptom från kroppen på ett positivt sätt, exempelvis smärta.

Fysiska fördelar med meditation

– Djup vila genom minskad hjärtfrekvens o lägre arbetstryck på hjärtat.
– Lägre nivåer av fria radikaler.
– Lägre nivåer av stresshormoner som mäts i samband med stress.
– Lägre blodtryck.
– Ökat flöde av luft till lungorna som resulterar i lättare andning.
– Yngre biologisk ålder. Mediterar man i flera år, 5 eller mer, ger det positiva effekter på alla organ.

Psykiska fördelar med meditation

– Ökat antal positiva hjärnvågor
– Minskad ångest.
– Lägre nivå av irritation och dåligt humör.
– Ökad inlärningsförmåga o bättre minne.
– Ökade känslor av kraft o vitalitet.
– Ökad känsla av lycka.
– Ökad känslomässig stabilitet.

Andliga fördelar med meditation

Ju längre en individ använder sig av meditation, desto större är möjligheten att personens mål o strävan i livet kommer att ändras mot personlig o andlig utveckling.

Bli heller inte förvånad om du plötsligt börjar med mera kreativa saker. Det har gjorts många vetenskapliga tester på hur meditation påverkar kroppen fysiskt såväl som mentalt och emotionellt. Bland annat har allt fler företag inom den privata sektorn börjat uppmuntra sina medarbetare att börja meditera. Flera studier genomförda i USA har visat att vid kontinuerlig meditation av ett minimum av 20 minuter per dag påverkar det personerna så pass mycket att produktiviteten ökade med flera procent på bara några månader. Anledningen var främst att personerna upplevde bättre balans i tillvaron både mentalt och emotionellt. Detta i sin tur ledde till minskat antal sjukdagar och ökad trivsel inom personalgruppen.

Kommentarer inaktiverade.