Medicinhjulet – Shamanens väg

Medicinhjulet – Shamanens väg

DE FYRA RIKTNINGARNA

I tusentals år har hemliga sällskap av medicinmän och medicinkvinnor bevarat och hemlighållit sin visdomslära och fungerat som naturens beskyddare. I Anderna och Amazonas i Peru kallas dessa jordbeskyddare för laika. Laika-indianerna är ursprunget av Qero-folket och som idag lever högt uppe i Andernas snöklädda berg. 1950 vandrade Qeros shamaner ner för de höga bergen i Anderna till Cuscos där ett möte skulle skulle. När traktens indianer såg deras ponchos förstod dem att det är shamanska präster i hög rang som kallas Paqos och som betyder medicinman, helare eller präst. Dem trodde att dem hade försvunnit efter erövringen från conquistadorerna för ca 500 år sedan.

Jordbeskyddarna lär oss hela skapelsen, allt är ljus och vibrationer och av deras visdom lär vi oss att vi kan skriva om berättelsen om våra liv för att göra det som shamanen kallar “att drömma fram världen”. Laika-indianerna visste om förmågan att manifestera sina drömmar och som blir oerhört kraftfullt med deras olika tekniker. Genom deras vackra tradition lär Du dig att se världen med andra ögon pch du gör din personliga resa där du helar ditt förflutna genom visdom och healing så att du kan skapa ditt framtida liv.

Ett medicinhjul innehåller 4 st utbildningar, där varje del innehåller en av de 4 riktningarna. Syd, Väst, Norr & Öst. Genom dessa riktningar helar och transformerar du dig själv. Väver en ny väv av och om dig själv till den väv du föddes med. En resa i dig själv där du lär dig olika processer som helar din historia och här tar du del av en livskunskap via Inkans tradition. Den bygger på ceremonier, visdomsläror och initieringar. Du bygger din egen Mesa, som är ditt altare av medicin stenar, ditt ”Medicinknyte”.

AYNI,  Genom Inka-traditionen blir du vägledd att ta dem olika stegen i personlig och spirituell utveckling. Medicinhjulet bygger på gamla kunskaper och ceremonier som bevarats av ursprungsbefolkningen. En shaman reser mellan alla världarna av energi och materia och ser alltid till att vara i rätt relation för att skapa helande till sig själv, till andra & till Pachamama, vår Moder Jord.

Skallra

 SYD 

I den första delkursen syd gör du din egen personliga resa för att transformera och skala av dig de gamla historierna du bär på. Här börjar din resa med ett helande genom arketypen Ormen och dess medicin. Vi ömsar skinn likt henne Själv och vi transformerar det förflutna, gamla mönster och historier vi bär på. Du börjar bygga din Shaman Mesa, ditt altare av medicin-stenar. Här får du 4 st shaman-initieringar från Inka traditionen som öppnar ditt helande till dig själv och sätter dig i relation till shamanens olika arketyper. Vi följer Ormen och lär oss att vandra i skönhetens tecken.

VÄST 

I denna kursdel börjar du att följa tidigare mesabärares Pampa mesayoks linje. Din resa fortsätter med att hela de karmiska banden som binder oss med våra förfäder, historier som vi bär på från tidigare liv lösgör vi under denna kurs. Arketypen Jaguaren är medicinen som vi möter och integrerar. Likt henne bygger vi broar mellan de världar som håller liv och död. Vi tittar på våra skuggsidor och läker det som hindrar oss till att leva fullt ut.

NORR 

I denna kursdel börjar du att följa tidigare mesabärares Alta mesayoks linje. Nu har vi tagit oss igenom de tyngre energierna som omedvetet hållit oss tillbaka och rör oss mot Arketypen Kolibrin som flyger obehindrat, har tillit till att allt håller. Här blir Shamanens väg djupare för dig där vi kliver in i dem heliga cirklarna och du börjar se igenom illusionen bakom egots makter. Här gör du dina val utan rädsla, du vet att allt bär dig.

ÖST

I denna kursdel börjar du att följa tidigare mesabärares Kurak Akullak linje.Denna riktning tar oss bortom allt som är. Höjer vårat medvetande till en kosmisk form. Arketyperna för Öst är Örnen o Kondoren som visar oss att allt är möjligt, du skapar det du själv väljer. Vi lär oss om att trancendera och att gå bortom den fysiska döden.

6 månader krävs mellan kurserna för en integrering av initieringar och själslig närvaro, förståelse och kärlek ska kunna infinna sig. Kurserna är intensiva med sena kvällar.

Skallra

MEDICINHJULETS BEHANDLINGSTEKNIKER

När du har gjort din resa genom medicinhjulets 2 åriga utbildning kan du gå vidare med att hjälpa andra med behandlingar genom shamansk healing. Du lär dig de anrika metoderna från Inca-traditionens Anderna och Amazonas för ett läkande genom alla generationer och för att läka andra.

Utbildningen är upplagd på 2 år där vi återigen går igenom de 4 riktningarna vid 4 st tillfällen under 3 dagar, för att fördjupa tidigare lära och bygga vidare med läran om de gamla metoderna som helar och läker hela människan. De gamla shamanerna från den Andinska traditionen i Peru började inte bara att upptäcka hur man ska läka kroppen och undvika sjukdom, de började även att studera och upptäcka hur man ska läka döden.  Det ingår träning/övningar i alla kursdelar så att du med säkerhet kan arbeta med andra. Varje klass bygger successivt vidare på de Inca-shamanska helande processers lära.

14-16 Maj 2021
Illumination.
Denna healingprocess lär dig att radera gamla, tunga mönster som vi bär i vårt ljusenergifält. Du lär dig att radera och omstrukturera från det förflutna och den befriar oss från gamla smärtsamma historier. När allt är raderat blir vi inte längre informerade av sår från vårt förflutna. Du lär dig att väva en ny väv för andra med en ny livskarta                                                                                                                                                   

26-28 November 2021
Extraction. (ta ut energi från ljusenergikroppen).
Denna form är en starkare metod och kan behövas när inte illuminationsprocessen fungerar fullt ut. När energin är för tung (kristalliserande energi) fastnar den i ljuskroppsenergin och kan orsaka fysiska åkommor. Entiteter, flytande känslomässiga skuggor kan röra sig som parasiter i ljusenergikroppen och i Centrala nervsystemet som då kan orsaka depression, missbruk eller liknande.                        

20-22 Maj 2022.
Soul Retrieval. Förlora en själsbit händer när fysiska eller emotionella trauman sker, det blir en obalans där vi förlorar en del av oss själva och vi kan känna oss tomma och vårt syfte försvinner. Enligt Alberto Villoldo motsvarar en session med soul retrieval många års terapiarbeten. Gädje, inspiration och frid upplevs omedelbart efter en session. Du lär dig att arbeta i den undre världen för att återställas till balans.                                                                                             

November 2022.
Förnyelse av livet och döden.
För en shaman är målet att dö medvetet. Att låta något få dö i sin egen process med visdom och kunskap är en shamans stora resa. Denna klass hjälper dig att hålla livet och döden inom dig och andra. Processer med guidning genom dödsrit som avslut för en människas liv där en medveten död sker. Du lär dig kraftfulla verktyg som du använder för andra med att låta det gamla dö (avslutade relationer, byte av yrke, projekt) och att i ceremoni få födas om och om igen i det här livet, men även det som kommer efter.

Skallra
MINIKURSER GENOM MEDICINHJULETS 4 st ARKETYPER

Datum för 2021:
24 juni   
jaguaren
21 sept  
kolibrin
19 dec   
örnen
Tid: 9.00 – ca 19.00  Plats: ON-LINE

Förkunskaper: Du ska ha fullgjort den del/arketyp i Medicinhjulets 2-åriga utbildning tidigare innan du väljer samma del/arketyp i minikursen.

 

Skallra

DATUM FÖR MEDICINHJULETS UTBILDNINGAR

Medicinhjulets 2-åriga utbildning.
Du kan vara med på plats eller On-line i realtid
Startdatum 2021:
Syd: 26-28 Augusti
Väst: 17-19 Februari 2022,
Norr: 1-3 September 2022
Öst: Mars 2023

Skallra

Se boknings och betalningsvillkor här!

Kommentarer inaktiverade.