Genom Siedr-kunskapen, som är den nordiska shamanismen får Du olika healingenergier o vibrationer via Moder Jords urkraft o Arkasha- arkiv. Här använder jag min röst o seidr-stav för ett helande. Du ligger ner på golvet för att ta in dessa vibrationer för ett helande. Allt detta tillsammans är en mycket jordande o balanserande kurs och som stärker ditt inre o harmoniserar dig till total tillit.

Läs mer här>>