Munay Ki & The womb

Munay Ki & The womb

De nya koderna till människan

Universums portar till din egen kraft

Du får även den 13 riten ”The Womb”, LIVMODERSRITEN som är hämtad från Amazonas djungelkvinnor. Läs mer längre ner på sidan!

Dessa 9 st riter har Alberto Villoldo tillsammans med hans lärare och mentorer från Perus Anderna och Amazonas djungel överlämnat till oss här i väst för transformation till den nya regnbågsmänniskan som öppnar upp universums portar till vår egen inre kraft och höjer därmed vårat medvetande. All urbefolkning världen över har länge pratat om och väntar på den nya människan som nu kommer att utvecklas på jorden. En människa som lever utan rädsla med ett öppet hjärta och lever i sin sanning. Läs gärna mer på www.munay-ki.org

Du blir tilldelad en serie av 10 st riter med energiöverföringar som bygger på varandra från 1-9 st och som ger dig en ny version av ditt sanna jag som fördjupar kärleken till oss själva, vår älskade moder natur och alla våra relationer. Du får även den trettonde riten, ”The Womb”, LIVMODERSRITEN som är hämtad från Amazonas djungelkvinnor.

Munay Ki är koden för den nya människan som “laddar ner” den nya ljuskroppen och nedladdningsportarna är våra chakran från vårt chakrasystem. Chakrana är sammankopplade med vår ryggrad och informerar våra organ, nervsystem och vår hjärna.

Munay-ki är medicinvägens 9 st initierings-riter och kommer ursprungligen från uråldriga heliga män och kvinnor hos Q’ero-indianerna, som kallas Laikor. Qéro-språket är ett ursprungsspråk från Anderna i Peru.

Munay-Ki-riterna kommer att rengöra ditt ljusenergifält så att dina chakran kan lysa med sin ursprungliga färg och klarhet, det som man i anderna kallar för en regnbågskropp. Det sägs att riterna ges som frön till oss för att gro och när du vårdar dina frön så att de växer, kan du själv, efter ca 3-6 mån, ge dem vidare till andra människor.

Munay-ki riterna inkluderar undervisning, meditationer, initieringar, ritualer och ceremonier och avslutas med en eldceremoni.  En egen pi-stone behövs för att du ska kunna överlämna Munay-Ki-riterna vidare till andra människor.

Behandling
När du bokar tid för en behandling hos mig, kan någon/några riter ges vid behov och om du önskar utan kostnad.

Alberto Villoldo som varit i väst och lärt ut riterna tillsammans med 2 st Paqosar, (shamaner) från Andernas Peru säger:

The Munay Ki are the nine gates that heal us and transform our human energy field into that of Homo Luminous. The prophecies of the ancient Americas speak about a new human appearing on the planet – one who lives free of fear and resides in his or her transcendent nature. The Muny Ki are the codes for the new human. They are delivered in the form of energetic transmission. The ninth rite “Creater Rite” was transmitted for the first time in the summer of 2006 at the Holy Mountains in the Andes.

Varför är Munay-Ki riterna så viktiga:
Riterna ses som Livets gåva!
Med ödmjukhet ge din familj, dina nära och kära dessa fina riter.
För dig som ger behandlingar, coching, massage eller liknande:
Så värdefullt att ge din klient.

Dem är så viktiga för mänskligheten!
Riterna öppnar upp din spirituella energi, omvandlar tung energi till näring, så att du kan vandra tryggt ut i världen.

Viktigt är också att vi behöver vara 144 000 medvetna, vakna människor för att världen ska förändras. Då sker ett uppvaknande där riterna hjälper oss med det.

Rit 1-4 är grundriter

Rit 5-7 är arvsriter eller lineage rites

Rit 8 är riten av spirituella koder

Rit 9 är riten av ren medvetenhet i regnbågens färger

Den 1: a riten, Healer’s rite som sammanlänkar dig med en ätt av schamaner från det förflutna och som hjälper dig med din personliga läkning. Vi får stark andlig assistans och dem arbetar med oss under nattetid när vi sover för att läka såren från det förflutna och från våra förfäder.
Den 2:a riten är för beskydd installeras i ditt ljusenergifält. Fem kraftband som representerar jord, luft, eld, vatten och rent ljus. Fungerar som filter och bryter ner all negativ energi. Kraftbanden ger dig näring istället för att förgifta dig eller göra dig sjuk. Banden är alltid aktiva. I en värld fylld av rädsla utgör de här banden ett nödvändigt skydd.
Den 3:e riten, Harmony rites, i denna rit mottager eleven sju arketyper i sina chackran, Dessa arketyper överförs som frön och närs sedan av eld varför eleven kommer att få genomföra ett antal eldmeditationer för att väcka upp dessa frön och för att få dom att växa. Denna rit hjälper eleven att ömsa från det förflutna på samma sätt som ormen ömsar sitt skinn.
Den 4:e riten, Seer’s rite. Här öppnas ett band av ljus från syncentrum på baksidan av huvudet fram till pannan och 3:e ögat och ner till hjärtchakrat. Väcker din förmåga att uppfatta den osynliga världen.
Den 5:e riten, Daykeeper’s rite, riten som knyter dig till Moder Jord för helandet av det feminina. Dagbeskyddarna var mästare över de gamla stenaltarna från kraftplatser runt om i världen, från Stonehenge till Maccu Piccu och som har förmågan att framkalla kraften i dessa gamla altare för att skapa läkning och balans i världen. Hjälper dig att börja läka ditt inre feminina, gå bortom rädsla och praktisera fred. Riten är en energiöverföring som sätter dig i kontakt med en ätt av mästarschamaner från det förflutna.
Den 6:e riten, Wisdomkeeper’s rite, är medicinmän & medicinkvinnor som besegrade döden och steg utanför tiden. Visdomsbeskyddarnas uppgift är att skydda den gamla visdomsläran och ge den vidare till andra, så riten hjälper dig att gå bortom tiden och få en smak av oändligheten.
Den 7:e riten, Earthkeeper’s rite, ger dig kontakt med en ätt av ärkeänglar som vaktar vår galax. Earthkeepers ansvarar för allt liv på jorden och står under direkt beskydd av dessa ljusvarelser. Denna rit hjälper dig att lära dig siarens väg och att drömma fram världen.
Den 8:e riten, Starkeeper’s rite, Denna rit förankrar dig tryggt i tiden efter den stora transformationen år 2012. Enligt sägnen så omvandlas kroppen hos dem som fått denna rit till Homo Luminus. Åldrandet bromsas upp och sårbarheten för sjukdomar blir mindre. Efter denna rit tar du ansvar för den tid som skall komma och alla framtida generationer.
Den 9:e riten, Creator rite, denna rit väcker Gudsljuset inom dig och du kliver in i ansvaret för hela skapelsen, från minsta sandkorn till det största kluster av galaxer i universum. Denna rit har inte tidigare funnits tillgänglig på vår planet. Även om individer tidigare varit på denna nivå så har den tidigare inte kunnat överföras från en person till en annan. Detta är det så kallade Kristus- eller Buddhamedvetandet.

Den trettonde riten, ”The Womb”, LIVMODERSRITEN som är hämtad från Amazonas djungelkvinnor. Riten är ett arv från kvinnor som har befriat sig själva från lidande. Detta arv vill påminna oss om att livmodern inte är en plats att lagra rädsla och smärta istället är livmodern till för att skapa och föda fram liv. Denna rits intention är att hela alla kvinnor från lidandet som de bär i sin livmoder.

Utbildningen finns On-line i april och maj 2022
Kursen görs i en serie under 2 st tillfällen. Första tillfället är under 2 heldagar och nästa tillfälle under 1 heldag. Första 2 st heldagarna får du alla de 9 st riterna. Den sista heldagen får du lära dig att ge riterna vidare till andra.
Har du fått riterna tidigare och vill lära dig att ge dessa vidare till andra, är del 2 att rekommendera. Då behöver du inte närvara på del 1.

Datum för Munay-Ki utbildning On-line 2022
Del 1:
9-10 april
Del 2: 1 maj

Tid: 9.00-17.00
Pris för hel kurs: 3 600 kr
(Pris för kurstillfälle 2: 1 200 kr, endast för dig som har riterna sedan tidigare och vill lära dig ge dessa vidare.)

Se betalningsvillkor>>
Gör din bokning här>>

Kommentarer inaktiverade.