Munay Ki

Munay Ki

Munay-ki är Medicinvägens 9 initieringsriter och kommer ursprungligen från uråldriga heliga män och kvinnor hos Q’ero-indianerna, som kallas Laikor.

Munay-Ki-riterna kommer att rengöra ditt ljusenergifält så att dina chakran kan lysa med sin ursprungliga färg och klarhet, det som man i anderna kallar för en regnbågskropp. Det sägs att riterna ges som frön till oss för att gro och när du vårdar dina frön så att de växer, kan du själv – efter ca 6 mån – ge dem vidare.

?????Munay-ki riterna inkluderar undervisning, meditationer, initieringar, ritualer och ceremonier. Du får en egen pi-stone och då kan Du lära Munay Ki vidare genom fysiska energiöverföringar.

När du bokar tid för en behandling hos mig kan någon rit ges vid behov.

Alberto Villoldos som varit i väst och lärt ut riterna tillsammans med 2 st Paqosar från Andernas Peru:
The Munay Ki are the nine gates that heal us and transform our human energy field into that of Homo Luminous. The prophecies of the ancient Americas speak about a new human appearing on the planet – one who lives free of fear and resides in his or her transcendent nature. The Muny Ki are the codes for the new human. They are delivered in the form of energetic transmission. The ninth rite “Creater Rite” was transmitted for the first time in the summer of 2006 atthe Holy Mountains in the Andes.

Livets gåva! Med ödmjukhet ge din familj, dina nära och kära dessa fina riter.
För dig som ger behandlingar: Så värdefullt att ge din klient.
Dem är så viktiga för mänskligheten!

Den 1: a riten, Healer’s rite som sammanlänkar dig med en ätt av schamaner från det förflutna och som hjälper dig med din personliga läkning. Vi får stark andlig assistans och dem arbetar med oss under nattetid när vi sover för att läka såren från det förflutna och från våra förfäder.

Den 2:a riten är för beskydd installeras i ditt ljusenergifält. Fem kraftband som representerar jord, luft, eld, vatten och rent ljus. Fungerar som filter och bryter ner all negativ energi. Kraftbanden ger dig näring istället för att förgifta dig eller göra dig sjuk. Banden är alltid aktiva. I en värld fylld av rädsla utgör de här banden ett nödvändigt skydd.

Den 3:e riten, Harmony rites, i denna rit mottager eleven sju arketyper i sina chackran, Dessa arketyper överförs som frön och närs sedan av eld varför eleven kommer att få genomföra ett antal eldmeditationer för att väcka upp dessa frön och för att få dom att växa. Denna rit hjälper eleven att ömsa från det förflutna på samma sätt som ormen ömsar sitt skinn.

Den 4:e riten, Seer’s rite. Här öppnas ett band av ljus från syncentrum på baksidan av huvudet fram till pannan och 3:e ögat och ner till hjärtchakrat. Väcker din förmåga att uppfatta den osynliga världen.

Den 5:e riten, Daykeeper’s rite, riten som knyter dig till Moder Jord för helandet av det feminina. Dagbeskyddarna var mästare över de gamla stenaltarna från kraftplatser runt om i världen, från Stonehenge till Maccu Piccu och som har förmågan att framkalla kraften i dessa gamla altare för att skapa läkning och balans i världen. Hjälper dig att börja läka ditt inre feminina, gå bortom rädsla och praktisera fred. Riten är en energiöverföring som sätter dig i kontakt med en ätt av mästarschamaner från det förflutna.

Den 6:e riten, Wisdomkeeper’s rite, är medicinmän & medicinkvinnor som besegrade döden och steg utanför tiden. Visdomsbeskyddarnas uppgift är att skydda den gamla visdomsläran och ge den vidare till andra, så riten hjälper dig att gå bortom tiden och få en smak av oändligheten.

Den 7:e riten, Earthkeeper’s rite, ger dig kontakt med en ätt av ärkeänglar som vaktar vår galax. Earthkeepers ansvarar för allt liv på jorden och står under direkt beskydd av dessa ljusvarelser. Denna rit hjälper dig att lära dig siarens väg och att drömma fram världen.

Den 8:e riten, Starkeeper’s rite, Denna rit förankrar dig tryggt i tiden efter den stora transformationen år 2012. Enligt sägnen så omvandlas kroppen hos dem som fått denna rit till Homo Luminus. Åldrandet bromsas upp och sårbarheten för sjukdomar blir mindre. Efter denna rit tar du ansvar för den tid som skall komma och alla framtida generationer.

Den 9:e riten, Creator rite, denna rit väcker Gudsljuset inom dig och du kliver in i ansvaret för hela skapelsen, från minsta sandkorn till det största kluster av galaxer i universum. Denna rit har inte tidigare funnits tillgänglig på vår planet. Även om individer tidigare varit på denna nivå så har den tidigare inte kunnat överföras från en person till en annan. Detta är det så kallade Kristus- eller Buddhamedvetandet.

Kommentarer inaktiverade.