Shamansk healing & energimedicin

Shamansk energimedicin

som är en shamansk behandling och som även kallas shamansk healing, hjälper dig till en personlig och helande transformation. Inka Energimedicin har sitt ursprung från Inka-indianerna i Anderna och Amazonas. Q’ero-stammen lever fortfarande kvar som ättlingar i de höga bergen i Peru.

Shamanen har funnits i alla ursprungsbefolkningar, och är den äldsta healern, terapeuten, psykologen och doktorn genom tiderna. Det sägs att shamanen har funnits lika länge som människan. En shaman är den som man vände sig till för att få vägledning, coching, personlig o andlig transformation, men även vid sjukdomar.

Olika ursprungsbefolkningars filosofi, sättet att leva med och i naturen och att använda dessa läkande krafter, berör mig själv väldigt djupt med deras visdom, respekt och vördnad för allt runt omkring oss . Det känns för mig som en stor tacksamhet att få ta del av och att få vara en del av allt detta som Moder Natur visar för oss. Det har lett mig till att gå i lära via Alberto Villoldo som är en stor lärare över hela världen.

Ljusenergifält

Vi har alla ljusenergifält runt omkring oss som omger vår fysiska kropp och som är den fysiska kroppens bluprint (kroppens karta). Ljusenergifältet är ett informationsfält där vi samlar mängder av information från vår uppväxt och tidigare liv. Om vi uppgraderar kvaliteten på informationen behöver vi inte fortsätta att köra samma standardprogram, alla program med sjukdomar som vi har genetiskt ärvt. Dessa avtryck kan vi rensa bort från vår blueprint så vi inte behöver manifestera sjukdomen.

Detta är grunden för energimedicin där vi ger frön till en ny energikropp som åldras, läker och dör annorlunda.

Shamansk Energimedicin arbetar på alla fyra nivåer; kroppen, sinnet, själen och anden, vilket gör att det löser upp gamla tankemönster, beteende, tidigare liv och liknande som inte gynnar oss längre.

behandlingstekniker

Shamansk Healing session

Vill du förändra något i ditt liv, har du depression eller vill du förlösa gamla smärtsamma minnen och gamla historier som hindrar dig till att leva fullt ut i skönhet, transformera de gamla generationerna bakåt i tiden för att fokusera på sju generationer framåt?

När du kommer för en shamansk healingsession börjar vi med ett kort samtal och vi tittar på var du befinner dig i livet just nu och vad DU vill förändra. Jag spårar detta i ditt ljusenergifält och vet utefter det hur jag kan hjälpa dig. Själva processen görs på massagebänk.

En session innehåller många olika tekniker beroende på vad du vill förändra i ditt liv och vad som behöver komma i harmoni och balans. Jag använder mig även av avancerade tekniker, men de vanligaste finner du här nedan.

Illumination

De negativa informationsmönstren vill vi gärna upprepa i någon form just för att vi känner igen dem. Denna teknik hjälper till att transformera gamla tunga mönster av tung energi i ljusenergikroppen.

Från det förflutna raderas och omstruktureras din ljuskropp till att befrias från gamla smärtsamma historier.

När allt är raderat blir vi inte längre informerade av dessa sår från vårt förflutna.

Soul Retrieval

Att tappa själsbit är en benämning från ett shamanskt uttryck och seende. Det betyder att det är en obalans som orsakats av att någon del av oss har lämnat vår ljuskropp.

När en själsbit försvinner har fysiska eller emotionella trauman skett. En obalans sker när vi förlorar en del av oss själva och vi kan känna oss tomma och vårt syfte försvinner.

En shaman kan genom denna session hämta tillbaka denna själsbit så att det återigen blir balans. Enligt Alberto Villoldo motsvarar en session med soul retrieval många års terapiarbeten. Glädje, inspiration och frid upplevs omedelbart efter en session.

Förnyelse av livet och döden

Har du brutit upp från en relation, nytt arbete eller exempelvis flyttat så får du hjälp med att tömma den gamla energin och stänga portar till det gamla för att ta in den nya resan i livet.

Beroende på var du befinner dig på livets resa kan du även få hjälp med att förändra din själsresa och hämta hem det du drömmer om, det din själ längtar efter och vill uttrycka.

Priser:
Behandling: 1700 kr. Sessionen tar ca 60 – 90 minuter.
Distansbehandling över telefon eller zoom: 1600 kr. Sessionen tar ca 60 – 90 minuter.
Bokning av akut-tid tillkommer 400 kr.

Fler behandlingar:

Extraction

Denna teknik används för att avlägsna energi från ljusenergikroppen och är en starkare metod som kan behövas när inte illuminationsprocessen fungerar fullt ut.

När energin är för tung fastnar den i ljuskroppsenergin och kan orsaka fysiska åkommor. Entiteter, flytande känslomässiga skuggor kan röra sig som parasiter i ljusenergikroppen och i Centrala nervsystemet som då kan orsaka depression, missbruk eller liknande. Dessa giftiga energier skapas också av eget missbruk, negativt tänkande om oss själva eller från fysisk skada. En påträngande energi eller ett väsen kan även bädda in sig i centrala nervsystemet och effekten av detta kan vara ångest, depression, missbruk eller humörsvängningar.

Du får med dig olika verktyg hem, som hjälper dig att hålla din livssituation i den förändring som vi kommit fram till att du vill ha.

Beroende på vad du söker för hjälp och hur det ser ut för dig just nu, kan 1 session räcka för att förändra ett nytt förhållningssätt i din ljuskropp.

Annars rekommenderar jag 3 st sessioner med ca 1 månads mellanrum.