Seidr/Völva Healing

seidrSeidr/Völva Healing

Här använder jag mig av min röst som vaggar dig in i Urmoderns kraftfulla center. Bra mot spänningar och blockeringar. Du fylls med kraft & du stärker ditt inre.

Denna healingen härstammar från den Nordiska Shamanismen. Här använder jag mig av staven och min röst för ett helande. Används mest vid starka blockeringar eller om kraft saknas. Omkodningar via Moder Jords centra kan vara nödvändigt för att du ska bli balanserad. Mycket kraftfullt.
Jag gör även dessa behandlingar över distans om du så önskar. Då blir det över telefonen eller zoom.

 Läs mer om Nordisk Shamanism

Kommentarer inaktiverade.