Påbyggnadsutbildningar

ASK-Healing Påbyggnadsutbildningar

Dessa utbildningar är för dig som fullgjort Grundutbildningen ASK Healing.

ASK ASK Färghealing-utbildning
2 dagars kurs

Detta är en fördjupningsutbildning med färg där Du arbetar med energier via Egyptens uppstigningscentra. Arbeten via färger från Egyptisk uppstigningsenergi, cellminnen, mikroceller och DNA.

Orion-meditationer genomsyrar denna utbildning, samt färger och koder som är “röda tråden” i utbildningen.

DU LÄR DIG:
*Arbete med koder genom Orions källa för att klient ska komma i kontakt med sitt ursprung/begynnelse.
*Du lär dig att tillrättalägga skadade nervtrådar vid ex operationer
* Koda om kroppens celler & DNA och transformera djupare trauman
*Du lär dig att ge Andliga initieringar
* Kontakt med klientens ledstjärna & ursprungsstjärna för överföringar
* Du lär dig att ge frekvenshöjningar till din klient

Förkunskaper: Grundutbildning ASK-healing.

Pris: 3 800 kr,  inkl en separat återträff.
Se betalningsvillkor.

 

ASK ASK Påbyggnads-utbildning
Kundalini & utomjordiska universum
3 dagars kurs

För att vi ska kunna hjälpa oss själva/våra klienter, behöver vi uppdatera oss och gå djupare inom oss och förstå essensen av vad vi mer kan lyfta till ytan för ett inre helande. Det första som vi arbetar med i denna utbildning är vår egen kundalinikraft som behöver vara fri från karma och låsningar innan vi kan hjälpa någon annan.
Denna påbyggnadsutbildning handlar om att arbeta med kundalini-kraften och kontakt med utomjordiska universum, det är den röda tråden i utbildningen. Moder Jord höjs ständigt i sin energi och effekten är oerhört stor och som påverkar vårt välbefinnande. Att kunna erbjuda dessa tekniker till andra människor kan för många vara oerhört befriande. När kundalini inte fungerar som den ska, så kan det stöka till det i våra kroppar.

Dag 1: Arbete med din egen kundalinikraft. Kontakter med utomjordiska universum. Ge nya kroppar: Kunskapskropp, uppstigningskropp. Andliga initieringar.
Dag 2: Öppna & aktivera 2 st nya chakran. Aktivering och igångsättning av kundalini på klient.
Dag 3: Hur du löser upp trauma, låsningar i kundalini-kraften, Hur du tillrättalägger kraften så att den återigen ”verkar” uppåt.
Pris: :   4500 kr, inkl en slutgiltig separat återträff.

Förkunskaper: Grundutbildning ASK-healing.

Pris: 4 500 kr, inkl en slutgiltig separat återträff.
Se betalningsvillkor.

 

ASK ASK Trumhealing-utbildning
3 dagars kurs

Detta är en utbildning som baseras på 3 st kurser. Du arbetar här genom en ny källa och genom de uppstigna naturfolken Maya, Hopi och Inka. Du använder Dig av trummans kraft. I anslutning till utbildningen finns en trumtillverkningskurs där du tillverkar din shamantrumma.

Du lär dig:
Om Trummans syfte och roll och Inkakällan. Förståelse och respekt för naturfolkens filosofi och arbetssätt.
Kraftdjurshämtning  för dig själv och din klient. Arbete med Moder Jords energier. Att ge o överföra uppstigningsenergier.
Olika tekniker på Själens nivå. Arbetande djur som du arbetar med under din behandling, Själshämtning med själsbitar.
Regression  och karma. Rening och healing. Arbete med Kondoren.
Distansarbete. Hämtning och läkning av andetrådar på andens nivå.

Detta är en högt utvecklande utbildning där du kommer att höjas i din energikropp inför och under utbildningen för att kunna arbeta med dessa mästarfolk.

Förkunskaper: Grundutbildning ASK-healing.

Pris: 4 500 kr hel kurs
Inkl invigning med din trumma genom olika ceremonier och ritualer och en slutgiltig separat återträff.
Se betalningsvillkor.

 

 

ASK  ASK Påbyggnad Trumhealing-utbildning
3 dagars kurs

Detta är en utbildning som är baserad på 3 st dagar. Är en djupgående utbildning där du arbetar genom Plejaderna och genom Inkakällan.

Dag 1: De dödas rike. Du får din nyckel så du kan arbeta i de dödas rike.
Dag 2: Andens kraft. Fler nycklar delas ut i denna kurs för att du ska kunna hämta hem andens kraft till din klient.
Dag 3: Anderna. Här lär du dig att arbeta med kondoren och via anderna.

Förkunskaper: ASK Trumhealing-utbildning ovan.

Pris: 4 500 kr hel kurs
inkl en slutgiltig separat återträff.
Se betalningsvillkor.

 

Kommentarer inaktiverade.