ASK:ens Påbyggnadsutbildningar

ASK-ens Påbyggnadsutbildningar

Dessa utbildningar är för dig som är certifierad genom ASK Yrkesutbildningen.

ASK3-stegs-behandling

Professionell fortsatt yrkesutbildning
3 STEGS-BEHANDLINGAR

Denna utbildning leder dig till att arbeta ännu djupare med fler tekniker inom ASK:en, som bidrar till att du kan hjälpa fler klienter.
Du lär dig att behandla dina klienter i 3 st olika steg i denna utbildning.
Detta är en form av behandlingar som väcker din klients medvetenhet, öppnar upp den intuitiva förmågan och stärker klientens inre kraft tydligare. I dessa behandlingar öppnas hjärt-chakrat successivt upp på ett mycket harmoniskt sätt och hjälper din klient att utvecklas mot ett högre medvetande som i sin tur medför andlig utveckling.
Kroppsligt & själsligt löses blockeringar upp för att vara i harmoni.

Behandlingarna görs i 3 olika steg och vid 3 olika tillfällen. När din klient bokar för behandling av denna metod bokas dessa upp med 3 st behandlingar och då med ca 1-2 månader mellan dessa.  Efter dessa behandlingar kan det bli lättare för din klient att vara i sin inre sanning och i den fysiska kroppen. Urkraften väcks.

Behandling steg 1: Öppnar upp ljusenergifältet med olika initieringar. Kroppsligt & själsligt löses blockeringar upp. Omkodning och koder till DNA & celler till den som din klient är ämnad att vara. Chakrarening, obalanser återställs.
Behandling steg 2: Klient blir länkad till sin ursprungs-stjärna och begynnelsen. Du blir inkopplad på själsgrupper som är en förberedelse inför att hämta ny information och nya eteriska kroppar för din klient.
Behandling steg 3: Här får du kontakt med tvillingsjälen och klients inre sanning kan väckas under behandling eller strax efter. Mycket uppgraderingar i energifälten för att stå i sin sanning.

Även under denna utbildning är det viktigaste att du själv är där för att kunna hjälpa dina klienter. Av den anledningen innehåller utbildningen mycket uppgraderingar i dina energifält för att stå i din egen inre sanning, tvillingsjäl, ursprungsstjärna och olika omkodningar.

Innehåll:
Länkningar till ursprungs-stjärna och begynnelsen.
Inkopplingar och kontakt med själsgrupper som är förberedelse inför att hämta ny information och nya eteriska kroppar med olika initieringar.
Om-kodningar och koder till DNA & celler till den man är ämnad att vara.
Kontakt med tvillingsjäl och sanningen inombords.

Pris: 4 800 kr exkl moms. Ingår en anmälningsavgift 2000 kr exkl. moms.
Inkl veg lunch och fika.

Utbildningen innehåller sammanlagt 5 dagar:
3 st utbildningsdagar på plats.
1 separat dag för genomgång från utbildning online.
1 separat ceremonidag med certifikat on-line.

 

ASKASK Trumhealing-utbildning del 1
On-line

Du använder Dig av shaman/medicintrummans kraft. Detta är en mycket andligt utvecklande utbildning där du kommer att höjas i din energikropp för att kunna arbeta med dessa mästarfolk. Du arbetar genom en ny källa och genom de uppstigna naturfolken MAYA, HOPI och INKA.

Innehåll:
Om Trummans syfte och roll och Inkakällan. Naturfolkens filosofi och arbetssätt.
Kraftdjurs-hämtning.
Arbete med Moder Jords energier.
Att ge o överföra uppstigningsenergier.
Arbetande djur som är ditt arbetsverktyg under din behandling.
Själshämtning.
Rening och healing.
Andetrådar.
Distansarbete.

Pris: 4 800 kr exkl moms. Ingår en anmälningsavgift 2000 kr exkl. moms.

Utbildningen innehåller sammanlagt 5 dagar:
3 st utbildningsdagar on-line.
1 separat dag för genomgång från utbildning online.
1 separat ceremonidag med certifikat on-line.

Se betalningsvillkor.
Gör din bokning här

ASKAvancerad Trumhealing-utbildning del 2 
On-line

Här får du nycklarna till   ”De dödas Rike”   ”Andens Kraft”   ”Kondoren”
Denna utbildning är djupgående och du kommer att höjas i din energikropp för att kunna ta emot dessa nycklar. Du arbetar genom Plejaderna och genom Inkakällan.

Innehåll:
De dödas rike.
Din nyckel.
Hämtning av kroppar via Plejaderna
Utomjordisk energi genom Kondoren
Läran om att gå upp i dimension
Överföring och att ”hämta” Hem Andens kraft
Du lär dig att arbeta med kondoren och via Anderna.

Pris: 4 800 kr exkl moms. Ingår en anmälningsavgift 2000 kr exkl. moms.

Utbildningen innehåller sammanlagt 5 dagar:
3 st utbildningsdagar on-line.
1 separat dag för genomgång från utbildning online.
1 separat ceremonidag med certifikat on-line.

Se betalningsvillkor.
Gör din bokning här

ASKFärghealing-utbildning
Online

Detta är en fördjupningsutbildning med färg där Du arbetar med energier via Egyptens uppstigningscentra. Arbeten via färger från Egyptisk uppstigningsenergi, cellminnen, mikroceller och DNA. Orion-meditationer genomsyrar denna utbildning, samt färger och koder som är “röda tråden” i utbildningen.

Du lär dig även en healingrit, Kausay Muju, som hjälper din klient att öppna upp lager inom sig som inte vill ses, syresätter blodet, ger utrymme åt kroppen (expansion), källan till sår kommer upp till ytan så att de kan läkas, stärker immunförsvaret, lättare kontakt med det inre och vem  han/hon är, rensar bort gammalt för att upprätthålla den nya energin i kroppen.

Pris: 4 800 kr exkl moms. Ingår en anmälningsavgift 2000 kr exkl. moms.

Utbildningen innehåller sammanlagt 5 dagar:
3 st utbildningsdagar on-line.
1 separat dag för genomgång från utbildning online.
1 separat ceremonidag med certifikat on-line.

Se betalningsvillkor.
Gör din bokning här

Kommentarer inaktiverade.