ASK-Healing

ASK-Healing

ASK ASK – Ande Själ Kropp

ASK står för Ande, Själ och Kropp. Det står också för Ask-trädet, som enligt nordisk mytologi är ett heligt träd med läkande och helande kraft:

LÄKETRÄ ASKEN
Yggdrasil, världsträdet, sträckte sig upp i himlen. Den identifierades av de gamle nordborna som ASKEN (Fraxinus excelsior), eftersom det växer så fort och blir högre än något annat i vårt land. Asken betraktades som ett heligt träd och borde ha förmågan att på ett övernaturligt sätt bota sjukdomar. Av Askens trä tillverkades sk såreträ. Höll man såreträ i händerna tills trästyckena blir varma, blev enligt folktron blodflöde stilla läkta.

Matts Bergmark
från boken “Vallört och Vitlök”

ASK ASK-källan och dess energi öppnades för mig under sommaren 2001 och sedan dess har jag arbetat och vidareutvecklat den. Källan är baserad på energier som är återhämtade från begynnelsen och som har kanaliserats till mig genom min ASK-mentor.

Jag har valt att kalla healingmetoden för ASK som då betyder anden-själen-kroppen. ASK-healingenergin kommer från en s.k. ”källa” som jag kallar för ASK-källan.

ASK-healing är en form av healing som arbetar på alla 3 nivåerna, anden-själen-kroppen. När Du tillförs healing kan du om du vill, sitta ner på en stol, istället för som på det traditionella sättet ligga ner på en bänk.

Det som är unikt med denna form av healing är att den genomgår alla planen inklusive anden.

ASKHur fungerar ASK-healing

Som klient sitter du avslappnat och bekvämt på en stol eller ligger på en massagebänk och blundar. ASK-healingen går via hjässan och börjar sen sprida sig till den nivån som ASK-healingen behöver arbeta på.

ASK-healingen arbetar inte direkt på klientens fysiska kropp, däremot arbetar ASK-healingen på de intilliggande kropparna som finns närmast fysiska kroppen.

När ASK-healingen arbetat färdigt på nivåerna börjar blockeringar (sjukdomar) att lösas upp i den fysiska kroppen. ASK-healingen gör även att de kroppar som sitter fast i varandra p.g.a. blockering börjar nu att frigöras. Avgiftning sker via dessa kroppar och en doft kan uppstå.

När Ask-healing ges till Själslig nivå går energin även här genom hjässan. Här kan även energin gå genom det s.k. akasha-arkivet som är en eterisk informationskälla där all information finns lagrat om jorden och mänskligheten i både dåtid, nutid och framtid. Energin går genom arkivet och letar upp det eventuella traumat som ska frigöras. Alla upplevelser som klient är väldigt individuella. Akasha-arkivet aktiveras bara när det behövs, inte vid varje behandling.

Ask-healing på Andens nivå strömmar en vibrerande energi som frigör Andens energi och ett blått ljus av toner ställs in så att klientens energi förhöjs på Andlig nivå. Andens egen lagrade informationskälla börjar nu aktiveras och ställs in på de rätta frekvenserna för att klient ska kunna vidareutveckla sina andliga kunskaper.

ASKASK-grundutbildning

ASK:ens utbildningar har nu en ny design och som är indelad i två olika utbildningar.

Denna utbildning kommer inom kort!!!
I denna utbildning lär du dig att ge healing till dig själv samtidigt som du går i egenterapi med dig själv. Du ger dig själv en gåva och ger dig själv egenterapi, för att utveckla dig själv, känna den starka själ som du är och kunna bibehålla den kraften. Du stärker din tillit, din kraft till att hela dig själv. Den röda tråden i utbildningen är även att du utvecklar och öppnar upp din mediala kraft. Du öppnar dina medfödda, mediala och andliga förmågor genom utbildningen. Ingår meditationer och övningar på en mycket hög nivå.

Vill du göra en förändring i ditt liv? Hitta din livsuppgift? Hitta en ny väg i livet? Då är denna utbildning för dig, den leder dig och ger dig verktyg för att hitta din plats i livet och i yrkeslivet. Våga ta steget att förändra ditt liv till det syfte du är här på jorden för.
Förkunskaper: Inga förkunskaper, men du ska ha viljan att förändras. Du ska vara fri från psykofarmaka.

ASKCertifierad Yrkesutbildning

ASK Yrkesutbildning vänder sig till dig som:
-Arbetar som healer, terapeut och vill vidareutveckla dina mediala andliga medfödda förmågor. Vill uppgradera din tidigare behandlingsmetod till ASK-ens tekniker.
-Har en djup längtan att öppna upp mer av dina mediala förmågor och arbeta med din andliga och personliga utveckling och därefter ta steget att arbeta som healer/terapeut med eget företag.
Förkunskaper: Det krävs att du arbetar eller har arbetat med människor för att påbörja utbildningen, och Du ska vara helt fri från psykofarmaka.
Läs mer>>

ASKBakgrund

Dessa utbildningar är baserade på energier som är återhämtade från begynnelsen och som kanaliserades till mig år 2001. En gammal kunskap väcktes upp inom mig och som blev en kanalisering genom olika s.k. “källor”. Under ett antal år innan denna återupptäckt, arbetade jag med healing genom guider, men har sen dess vidareutvecklat mina andliga delar i mig själv och hämtat “HEM” mitt ursprung. Efter det, kom jag då i kontakt med källor som är på en mycket hög nivå.

Genom dessa källor har jag återhämtat den kunskap som nu är mitt syfte att sprida över Moder Jord, dels med dessa utbildningar o dels med mitt uppstigningsprogram. Teknikerna och energierna härstammar från begynnelsens tid. Vid den tiden fanns de energier som idag kallas för uppstigningsenergier och som mänskligheten behöver just nu.

Dessa energier kan Du arbeta genom när du utbildar dig i Annias Ask genom ASK:ens utbildningar. I utbildningarna ingår mycket Rise Up-meditationer. Genom dessa påbörjar eller fortsätter Du din egen uppstigningsprocess. I varje grupp ingår alltid skräddarsydda meditationer för din andliga mediala utveckling.

ASK

Kommentarer inaktiverade.