ASK-Healing Grundutbildning Husbehov

ASK-Healing

ASK ASK – Ande Själ Kropp

ASK står för Ande, Själ och Kropp. Det står också för Ask-trädet, som enligt nordisk mytologi är ett heligt träd med läkande och helande kraft:

LÄKETRÄ ASKEN
Yggdrasil, världsträdet, sträckte sig upp i himlen. Den identifierades av de gamle nordborna som ASKEN (Fraxinus excelsior), eftersom det växer så fort och blir högre än något annat i vårt land. Asken betraktades som ett heligt träd och borde ha förmågan att på ett övernaturligt sätt bota sjukdomar. Av Askens trä tillverkades sk såreträ. Höll man såreträ i händerna tills trästyckena blir varma, blev enligt folktron blodflöde stilla läkta.

Matts Bergmark
från boken “Vallört och Vitlök”

ASK ASK-källan och dess energi öppnades för mig under sommaren 2001 och sedan dess har jag arbetat och vidareutvecklat den. Källan är baserad på energier som är återhämtade från begynnelsen och som har kanaliserats till mig genom min ASK-mentor.

Jag har valt att kalla behandlingsmetoden för ASK som då betyder anden-själen-kroppen. ASK-healingenergin kommer från en s.k. ”källa” som jag kallar för ASK-källan.

ASK-healing är en form av en behandlingsmetod som arbetar på alla 3 nivåerna, anden-själen-kroppen. När Du tillförs en ASK-healing-behandling kan du om du vill, sitta ner på en stol, istället för som på det traditionella sättet ligga ner på en bänk. Du ligger även ner på en bänk om du föredrar det.

Det som är unikt med denna metod av behandling är att den genomgår alla planen inklusive anden.

ASKHur fungerar en ASK-healing-behandling

Som klient sitter du avslappnat och bekvämt på en stol eller ligger på en massagebänk och blundar. ASK-healing-behandlingen går via hjässan och börjar sen sprida sig till den nivån som ASK-metoden behöver arbeta på.

ASK-en arbetar inte direkt på klientens fysiska kropp, däremot arbetar ASK-en på de intilliggande kropparna som finns närmast den fysiska kroppen.

När ASK-healingen-behandlingen arbetat färdigt på nivåerna börjar blockeringar (sjukdomar) att lösas upp i den fysiska kroppen. ASK-en gör även att de kroppar som sitter fast i varandra p.g.a. blockering börjar nu att frigöras. Avgiftning sker via dessa kroppar och en doft kan uppstå.

När Ask-metoden ges till själslig nivå går energin även här genom hjässan. Här kan även energin gå igenom det s.k. akasha-arkivet som är en eterisk informationskälla där all information finns lagrat om jorden och mänskligheten i både dåtid, nutid och framtid. Energin går genom arkivet och letar upp det eventuella traumat som ska frigöras. Alla upplevelser som klient är väldigt individuella. Akasha-arkivet aktiveras bara när det behövs, inte vid varje behandling.

När Ask-metoden ges på andens nivå strömmar en vibrerande energi som frigör andens energi och ett blått ljus av toner ställs in så att klientens energi förhöjs på andlig nivå. Andens egen lagrade informationskälla börjar nu aktiveras och ställs in på de rätta frekvenserna för att klient ska kunna vidareutveckla sina andliga kunskaper.
Läs mer om att få en behandling genom ASK-en.

ASKASK-utbildning
Grundutbildning husbehov / Certifierad yrkesutbildning

ASK:ens utbildningar har nu en ny design och är indelad i två olika utbildningar.
ASK-grundutbildning husbehov
Certifierad yrkesutbildning, i denna utbildning ingår ASK-grundutbildning husbehov
ASK-grundutbildning husbehov kommer inom kort även on-line.

ASKASK-grundutbildning husbehov
En unik behandlingsform med medial utveckling

Vill du göra en förändring i ditt liv? Hitta din livsuppgift? Hitta en ny väg i livet? Då är denna utbildning för dig. Den leder dig framåt på din andliga resa och ger dig verktyg för att hitta din plats i livet. Våga ta steget att förändra ditt liv till att hitta det syfte med varför du är här på jorden.

Genom ASK-grundutbildning lär du dig grunderna i ASK-metoden. Utbildningstiden är ca 9 månader.
ASK:en är en utbildning med andlig & personlig utveckling där du utvecklar dina medfödda, andliga & mediala förmågor samtidigt som du öppnar upp dörren till din healingförmåga. Denna utbildning bidrar även till där du arbetar i terapi med dig själv i samband med att du öppnar upp dina mediala förmågor, och den inkluderar en unik behandlingsteknik som du använder för dig själv och din familj.

I denna utbildning lär du dig att ge ASK-healing-behandling till dig själv och din familj, till husbehov. Samtidigt som du går i egenterapi med dig själv under utbildningen. Du ger dig själv en gåva och ger dig själv egenterapi, för att utveckla dig själv, känna den starka själ som du är och kunna bibehålla den kraften. Du stärker din tillit och din kraft till att hela dig själv. Den röda tråden i utbildningen är även att du utvecklar och öppnar upp din mediala kraft. Du öppnar dina medfödda, mediala och andliga förmågor genom utbildningen. Ingår ®Rise Up-meditationer och övningar på en mycket hög nivå.

Vi träffas 5 hela dagar för utbildning vid 2 st olika tillfällen, 3 st dagar vid första träffen och 2 dagar vid nästa träff. Sista träff som vi ses är en halvdag där vi möts on-line där du erhåller ett kursintyg efter ett uppvisat prov och får ta del av en kraftfull ceremoni.

Förkunskaper: Inga förkunskaper, men du ska ha viljan att förändras. Du ska vara fri från psykofarmaka. Utbildningstid är ca 9 månader.

Utbildningsdagar: 5 dagar plus en halv dag.
5 st utbildningsdagar plus en halvdag med slutprov och ceremoni on-line.
Utbildningstid är ca 9 månader.

Utbildningens innehåll:
Introduktion ASK:en
Chakran
Kundalini
Självhealing genom ASK-ens metoder.
Rena rum och föremål
Distanshealing
Andligt beskydd
Kontakta din andliga ledare
Etik & moral

Du tar del av:
®Rise Up uppstignings-meditationer
Initieringar som öppnar upp din kanal
Kundalini-aktivering som är en del i den andliga utvecklingen
Kontakt med din andliga ledare, ASK källans guide, guider, änglar och anhöriga
Gamla och nya jordens chakran
Information angående vår uppstigningsprocess

Resterande kursdatum bestäms inom gruppen vid första träffen. Utbildningsträffarna sker med ca 4 månader emellan med början den 29-31 januari, nästa träff i maj månad under 2 st utbildningsdagar. Sista träffen ses vi en halvdag i september on-line där du får ditt kursintyg efter slutprov och ceremoni. OBS! Utbildningsmånaderna maj och september kan ev bli justerade med tidigare eller senare månad när vi bestämmer gemensamt. Viktigt är att alla kan träffas.

Vid din anmälan sändes en bokningsbekräftelse och din anmälningsavgift som betalas inom 10 dagar. Då har du din plats bokad. Resterande avgift betalas innan start eller efter överenskommelse.

Utbildningen startar i januari en gång om året.

Utbildningens start 2021
29-31 januari 2021 – maj 2022
Tid:
9.00 – ca 17.00 alla dagar.
Resterande kursdatum för utbildningen bestäms inom gruppen vid första träffen.
Pris: 10 800 kr inkl moms. I priset ingår anmälningsavgift 3000 kr inkl. moms som betalas vid din anmälan. Vegetarisk lunch och fika ingår i priset.
OBS!  Inför kommande utbildning januari 2021 bjuder jag på ett coaching-är du redo-samtal, 25 min, (värde 900 kr).
Ja, jag vill ha ett samtal

Se betalningsvillkor.
Gör din bokning här
Boka ditt boende till
Vanja 0340-47298, 070-560 63 05
Enebackens Kraftkälla

Kontakta mig gärna för mer information!

ASKCertifierad Yrkesutbildning

ASK Yrkesutbildning vänder sig till dig som:
-Arbetar som healer, terapeut och vill vidareutveckla dina mediala andliga medfödda förmågor. Vill uppgradera din tidigare behandlingsmetod till ASK-ens tekniker.
-Har en djup längtan att öppna upp mer av dina mediala förmågor och arbeta med din andliga och personliga utveckling och därefter ta steget att arbeta som healer/terapeut med eget företag.
Förkunskaper: Det krävs att du arbetar eller har arbetat med människor för att påbörja utbildningen, och Du ska vara helt fri från psykofarmaka.
Läs mer>>

ASKBakgrund

Dessa utbildningar är baserade på energier som är återhämtade från begynnelsen och som kanaliserades till mig år 2001. En gammal kunskap väcktes upp inom mig och som blev en kanalisering genom olika s.k. “källor”. Under ett antal år innan denna återupptäckt, arbetade jag med healing genom guider, men har sen dess vidareutvecklat mina andliga delar i mig själv och hämtat “HEM” mitt ursprung. Efter det kom jag då i kontakt med källor som är på en mycket högre nivå.

Genom dessa källor har jag återhämtat den kunskap som nu är mitt syfte att sprida över Moder Jord, dels med dessa utbildningar o dels med mitt uppstigningsprogram. Teknikerna och energierna härstammar från begynnelsens tid. Vid den tiden fanns de energier som idag kallas för uppstigningsenergier och som mänskligheten behöver just nu.

Dessa energier kan du arbeta genom när du utbildar dig i Annias Ask genom ASK:ens utbildningar. I utbildningarna ingår mycket Rise Up-meditationer. Genom dessa meditationer påbörjar eller fortsätter du din egen uppstigningsprocess. I varje grupp ingår alltid skräddarsydda meditationer för din andliga mediala utveckling och för att du ska vara i och med ditt eget livs syfte.

Kommentarer inaktiverade.